Re­gje­rin­gen vil lov­fes­te at Olje­fon­det kun skal in­ves­te­re i ut­lan­det

Stavanger Aftenblad - - NYHETER -

Stor­tin­get skal stem­me over et re­gje­rings­for­slag som lov­fes­ter prak­si­sen med at mid­ler fra olje­for­muen ikke kan in­ves­te­res i Nor­ge.

For­sla­get til ny sen­tral­bank­lov er til be­hand­ling i fi­nans­ko­mi­te­en og skal stem­mes over 12. juni, skri­ver Klasse­kam­pen.

He­ret­ter blir det lov­fes­tet at Norsk Pen­sjons­fond Ut­land (Olje­fon­det) kun skal in­ves­te­res i ut­lan­det.

Rødt og Sen­ter­par­ti­et vil stem­me mot end­rings­for­sla­get, som er en for­ma­li­se­ring av da­gens

prak­sis. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.