Kan få gang­bru rett foran ter­ras­sen

Stavanger Aftenblad - - NYHETER -

STAV­AN­GER: Frust­rer­te Gran­nes-be­bo­ere møt­te man­dag kveld opp på folke­møte om byg­ging av ny ad­komst­veg til nytt syke­hus på Ul­land­haug.

ANDREAS VEGGELAND

Man­ge møt­te opp på folke­mø­tet om vei­pla­ne­ne man­dag kveld. For­uten ny gang­bru ble det mye dis­ku­sjon om støy­skjerm­ing, vern av bo­mil­jø og om en al­ter­na­tiv til­komst til nytt syke­hus di­rek­te fra Mad­lavei­en/mo­tor­vei­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.