Ny gang- og syk­kel­bru

Stavanger Aftenblad - - NYHETER -

y Den fore­slåt­te brua vil stå på seks søy­ler og va­ere 160 me­ter lang. Brua vil ha se­pa­rat syk­kel- og gang­veg. Høy­den målt til kan­ten på rekk­ver­ket vil va­ere cir­ka 7,8 me­ter målt fra vei­ba­nen. y Råd­man­nen me­ner at krav til ar­ki­tek­to­nisk ut­for­ming i be­stem­mel­se­ne vil bi­dra til at brua «kan bli et vak­kert lande­mer­ke, og en form for por­tal inn til om­rå­det ved Kris­ti­ne Bonne­vies veg».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.