DSD

Stavanger Aftenblad - - NYHETER -

y Etab­lert 12.2.1855. y Hoved­kon­tor i Stav­an­ger. y Eies av Fol­ke Her­man­sen AS, der Yu­hong Jin Her­man­sen, enke etter Fol­ke Her­man­sen, er størs­te ak­sjo­na­er. y Kon­ser­net be­står i dag av sel­ska­pe­ne Ti­de, Nor­led, DSD Ship­ping og DSD Car­go, men man­dag ble det klart at Nor­led sel­ges. y To­talt drøyt 5000 an­sat­te, 3700 av dem i Ti­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.