Nilse­bu si­den 1780

Stavanger Aftenblad - - NYHETER -

y Nils Han­sen Vig­les­dal har gitt nav­net til Nilsebu­vat­net og til tu­rist­hyt­ta Nilse­bu. Han bod­de på fjell­går­den Vig­les­dal fra 1735 til 1800. Han fant sin ynd­lings­fiske­plass i øst­enden av vat­net, som i dag ba­erer hans navn. y Om­kring 1780 sat­te Nils Fis­kar, som han ofte ble kalt, opp en li­ten fiske­bu ved Grå­follsle­gå på sør­øst si­den av inn­falls­osen fra Grå­follåna. Han ga hyt­ta nav­net «Nil­sa­bu». y I 1911 ble Tu­rist­for­enin­gens hyt­te inn­viet med Stav­an­gers bor­ger­mes­ter til ste­de.

NJÅL VADLA

Tu­rist­hyt­ta Nilse­bu inn­ram­met av Storånå til venst­re og Grå­fo­låna til høy­re. Nilsebu­vat­net er re­gu­lert. Grå­fo­låna og inn­ta­ket i Sand­vat­net lig­ger i Lusa­heia land­skaps­vern­om­rå­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.