Hard bran­sje

Stavanger Aftenblad - - NYHETER -

y De to sto­re in­nen be­man­nings­by­rå­ene i Nor­ge, Adecco og Man­power, har hatt noen vans­ke­li­ge år til tross for sva­ert høy om­set­ning. y I 2017, som er det sis­te året med til­gjen­ge­li­ge års­regn­skap, had­de Adecco et resultat før skatt på mi­nus 135 mil­lio­ner kro­ner. Inn­tek­te­ne var på 2,2 mil­li­ar­der kro­ner. y Man­power Nor­ge had­de mi­nus 31 mil­lio­ner kro­ner før skatt i 2016, men fikk 885.000 kro­ner i pluss i 2017. Om­set­nin­gen var 2,0 mil­li­ar­der kro­ner. y Per­so­nal­hu­set Ser­vice Ma­na­ge­ment AS økte inn­tek­te­ne fra 55 til 75 mil­lio­ner kro­ner fra 2016 til 2017. Men re­sul­ta­tet før skatt ble mi­nus 2,9 mil­lio­ner kro­ner. Tal­le­ne for 2018 er ennå ikke of­fent­lig­gjort.

Re­gion­di­rek­tør Gun­nar Bir­kir Gun­nar­s­son ved Per­so­nal­hu­set Stav­an­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.