Ja­mie Oli­ver trues av kon­kurs

Stavanger Aftenblad - - UTENRIKS -

LONDON: Kjen­dis-kok­ken Ja­mie Oli­vers bri­tis­ke res­tau­rant-kje­de er satt un­der ad­mi­ni­stra­sjon og ri­si­ke­rer kon­kurs.

Der­med står 1300 ar­beids­plas­ser i fare for å for­svin­ne. Oli­vers sel­skap dri­ver 23 ita­li­ens­ke res­tau­ran­ter i Stor­bri­tan­nia.

– Jeg er sva­ert lei meg for det­te re­sul­ta­tet, sier kjen­diskok­ken i en ut­ta­lel­se.

Å bli satt un­der ad­mi­ni­stra­sjon er i prak­sis en form for kon­kurs­be­skyt­tel­se. Oli­vers kje­de av ita­li­ens­ke res­tau­ran­ter var na­er ved å gå kon­kurs også i fjor. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.