Macron i ord­krig med Ban­non før EU-val­get

Stavanger Aftenblad - - UTENRIKS -

PARIS: Ste­ve Ban­non har in­stal­lert seg på et luk­sus­ho­tell i Paris for å la seg in­ter­vjue av om­trent al­le som vil lyt­te. Det pro­vo­se­rer pre­si­dent Em­ma­nu­el Macron.

Den frans­ke pre­si­den­ten be­skyl­der nå Ste­ve Ban­non og rus­sis­ke oli­gar­ker for å kon­spi­re­re med euro­pe­is­ke na­sjo­na­lis­ter for å rive EU fra hver­and­re.

I et in­ter­vju med frans­ke re­gion­avi­ser som ble pub­li­sert i går, ad­va­rer pre­si­dent Macron euro­pe­ere mot å va­ere «nai­ve» når det gjel­der uten­landsk inn­blan­ding i EU-val­get.

Både «rus­se­re og and­re» fi­nan­sie­rer par­ti­er på ytre høy­re i Euro­pa, ad­va­rer Macron, uten å pre­si­se­re na­er­me­re hvem han sik­ter til. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.