Sher­pa be­steg Mount Eve­rest to gan­ger på en uke

Stavanger Aftenblad - - UTENRIKS -

NEPAL: Den ne­pals­ke sher­pa­en Ka­mi Ri­ta har nådd top­pen av Mount Eve­rest for and­re gang på én uke. Han har nå be­ste­get ver­dens høy­es­te fjell 24 gan­ger.

Tid­lig tirs­dag nåd­de Ka­mi Ri­ta top­pen av det 8.848 me­ter høye fjel­let sam­men med en grup­pe in­dis­ke klat­re­re han var guide for, opp­ly­ser Me­era Acha­rya i det ne­pals­ke tu­rist­de­par­te­men­tet.

Den 49 år gam­le sher­pa­en nåd­de også top­pen av Mount Eve­rest 15. mai. Der­med klar­te han å be­sti­ge ver­dens høy­es­te fjell to gan­ger på én uke.

Etter tirs­da­gens sis­te klat­ring har han nådd top­pen av fjel­let 24 gan­ger. Der­med har han slått den tid­li­ge­re re­kor­den, som han selv had­de, med 22 be­stig­nin­ger. Hans na­er­mes­te ri­va­ler er Apa Sher­pa og Phur­ba Tashi, som

beg­ge har nådd Mount Eve­rest 21 gan­ger. (NTB )

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.