FPÖ tru­er med mis­til­lit mot Kurz

Stavanger Aftenblad - - UTENRIKS -

WIEN: Det sterkt høyre­ori­en­ter­te Fri­hets­par­ti­et (FPÖ) i Øs­ter­rike tru­er med mis­til­lit mot stats­mi­nis­ter Se­bas­ti­an Kurz.

FPÖ har sit­tet i re­gje­ring med det kon­ser­va­ti­ve par­ti­et ÖVP si­den høs­ten 2017, men trakk seg etter at Kurz man­dag spar­ket in­nen­riks­mi­nis­ter Her­bert Kickl.

Par­ti­et, som had­de både for­svars­mi­nis­te­ren, uten­riks­mi­nis­te­ren, so­sial­mi­nis­te­ren og trans­port­mi­nis­te­ren i re­gje­rin­gen, tru­er nå med mis­til­lit mot Kurz.

Kickl opp­ly­ser til den øster­riks­ke nett­avi­sen Oe24 at par­ti­et ikke selv vil frem­me mis­til­lits­for­slag, men vil stem­me for et slikt for­slag der­som det blir frem­met av op­po­si­sjo­nen. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.