«Chess» klar for det nors­ke folk

Stavanger Aftenblad - - KULTUR -

OSLO: En rek­ke kjen­te an­sik­ter – og stem­mer – blir å se når mu­si­ka­len «Chess» for førs­te gang set­tes opp i Nor­ge i full­skala­ver­sjon. En av dem er Eli­sa­beth An­dre­as­sen, som trår myn­dig til i rol­len som dom­me­ren i sjakk­opp­gjø­ret mel­lom USA og Sov­jet un­der den kal­de kri­gen og syn­ger «Jeg vil se sjakk!» iført stri­pe­te dress.

– Jeg bod­de i Stock­holm da Björn og Ben­ny skrev «Chess», og var på pre­mie­ren i London både for kon­sert­ver­sjo­nen i 1984 og mu­si­ka­len i 1986, sier «Bet­tan», som både kjen­ner de to ABBAher­re­ne Ul­va­eus og An­ders­son og kan sin «Chess».

Med et or­kes­ter på 15 mu­si­ke­re, 22 san­ge­re i en­sem­blet, seks ho­ved­rol­ler og 16–20 per­soner i ku­lis­se­ne er det litt av et løft.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.