Kjell Har­low Han­sen 80 år

Stavanger Aftenblad - - FOLK -

Kjell Har­low Han­sen, Hin­na, er 80 år 22. mai.

Ju­bi­lan­ten er kjent for sin lan­ge mu­sikkar­rie­re. I over 65 år har han un­der­holdt med sang og gi­tar­spill. Glans­pe­rio­den had­de han på ute­ste­de­ne In­ter og Ga­sel­len og i Fol­kets hus på Løkke­vei­en. Fort­satt opp­trer han på uli­ke ute­ste­der og syke­hjem i dis­trik­tet.

Han­sen job­bet i In­for­ma­sjons­for­la­get i man­ge år. Han har fem barn, barne­barn og olde­barn. De sis­te åre­ne har va­ert pla­get av syk­dom, men han in­vi­te­rer li­ke­vel til åpent hus på da­gen hjem­me på Hin­na.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.