På den­ne dag

Stavanger Aftenblad - - FOLK -

1849: Abra­ham Lin­coln tok pa­tent på en me­ka­nis­me som kun­ne løf­te skip over skja­er og grun­ner i van­net. Han ble der­med den hittil enes­te ame­ri­kans­ke pre­si­den­ten i his­to­ri­en som har inne­hatt per­son­lig pa­tent på en opp­fin­nel­se. Lin­col­ns inn­ret­ning be­sto av sto­re bel­ger og luft­kam­re som kun­ne fes­tes til skips­si­den. Når kam­re­ne ble fylt og pres­set ned i van­net, skul­le det føre til at skro­get he­vet seg. Så vidt vi­tes ble opp­fin­nel­sen ald­ri mon­tert på et skip. Lin­coln fort­sat­te li­ke­vel å la seg fa­sci­ne­re av opp­fin­nel­ser og pa­ten­ter, og før han til­tråd­te som pre­si­dent holdt han en rek­ke fore­les­nin­ger om den ame­ri­kans­ke pa­tent­ord­nin­gen. En mo­dell av Lin­col­ns opp­fin­nel­se er ut­stilt ved The Smith­so­ni­an Insti­tu­tion i Washing­ton, D.C.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.