Thing­bø er fa­vo­ritt i Nor­ges­cu­pen

Stavanger Aftenblad - - SPORT -

SKYTING: Rundt 600 skyt­te­re fra hele lan­det er sam­let når Nor­ges­cu­pen i bane­sku­ting, stang og felt­hur­tig ar­ran­ge­res i Gjes­dal fra torsdag til lør­dag. De 15 bes­te fra fjor­året sky­ter i det sis­te la­get lør­dag.

Anet­te Ting­bø Sund­nes, opp­rin­ne­lig fra Time, men som nå sky­ter for Ba­le­strand, er tit­tel­for­sva­rer og blant de størs­te fa­vo­rit­te­ne. Hun er den enes­te skyt­te­ren fra Ro­ga­land som har vun­net Nor­ges­cu­pen, det gjor­de hun i 2016. Året etter ble det sølv.

Men også Ras­mus Lø­berg fra Klepp og Ei­nar Jo­hann­e­sen fra Time har vist sta­bil skyting på de stev­ne­ne som har va­ert til nå.

I stang og felt­hur­tig er det li­ten tvil om hvem som har fa­vo­ritts­tem­pel­et. Det er re­gje­ren­de nor­disk mes­ter To­re Rød­land fra Klepp.

Anet­te Ting­bø Sund­nes er tit­tel­for­sva­rer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.