«Su­per­helg» i fare etter pub­li­kums­svikt

Stavanger Aftenblad - - SPORT -

FOT­BALL: Topp­se­ri­en er for­nøyd med gjen­nom­fø­rin­gen av årets «su­per­helg», men ikke med pub­li­kums­opp­slut­nin­gen. Nå spø­ker det for su­per­hel­gens vi­de­re skjeb­ne.

Det mes­te lå til ret­te for en skik­ke­lig su­per­helg i ho­ved­sta­den. Men pub­li­kum svik­tet. Igjen.

De ek­sak­te tal­le­ne på hvor man­ge som tok tu­ren inn­om i lø­pet av hel­gen er ikke kla­re, men iføl­ge dag­lig leder for Topp­fot­ball kvin­ner, He­ge Jør­gen­sen, lig­ger det på rundt 4000, noe som er na­er en dob­ling fra i fjor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.