Roy Milje­teig: – Sand­nes Ulf er fullt mu­lig å slå

Stavanger Aftenblad - - SPORT - Fredrik For­nes

FOT­BALL: I kveld klok­ken 18 mø­tes Vard Hauge­sund og Sand­nes Ulf til and­re run­de i cu­pen. Vard Hauge­sunds Roy Milje­teig (30) spil­te 2017-se­son­gen i ly­se­blått, før han dro til EIK i 2018 og nå har re­tur­nert til gam­le­klub­ben Vard. Han leg­ger ikke skjul på at 3. di­vi­sjons­la­get øyner mu­lig­he­te­ne for en cup­s­krell i Hauge­sund.

– Det blir sann­syn­lig­vis en tett og jevn kamp. Det er som jeg har sagt til lag­ka­me­ra­te­ne mine: Sand­nes Ulf har ikke im­po­nert i cu­pen tid­li­ge­re, så det fin­nes ab­so­lutt mu­lig­he­ter for oss her, sier Milje­teig til Af­ten­bla­det.

Vard tok seg vi­de­re fra førs­te run­de i cu­pen etter å ha slått Vidar 2-1 etter eks­tra­om­gan­ger i Hauge­sund. La­get har også hatt en sterk se­rie­åp­ning i 3. di­vi­sjon. Med fem sei­ere og ett tap på de førs­te seks kam­pe­ne har de kun Djerv 1919 foran seg på ta­bel­len.

– Vi kom­mer til den­ne kam­pen med mye selv­til­lit, og skal vir­ke­lig gi Sand­nes Ulf kamp, sier Milje­teig.

De ly­se­blå kom­mer imid­ler­tid også fra en god opp­le­vel­se, etter å ha ban­ket Rau­foss 52 på borte­bane 16. mai. Tre­ner Bengt Saeter­nes stil­te et sterkt lag da Mad­la ble slått 2-0 i cu­pens førs­te run­de, og vil etter all sann­syn­lig­het gjø­re det sam­me i kveld selv om Ulf har ny kamp borte mot Sk­eid al­le­re­de søn­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.