Stavanger Aftenblad : 2019-05-22

UTENRIKS : 23 : 23

UTENRIKS

23 ONSDAG 22. MAI 2019 STAVANGER AFTENBLAD varer og tjenester reiseliv kunngjørin­ger stort og smått eiendom Henv. Tlf. 05150 / e-post: [email protected]­t.no Reiseliv Kunngjørin­ger Forskjelli­g Bygningsar­tikler Til leie A. Jacobsen maleri Villa i Toscana [email protected] Tlf. 901 74 703 -51% ZZZ SHHUJ\QW FRP /$1*7,'6)(5,( Opplaering­sutvalget Flott olje på lerret. Signert. Rammemål 78x113 cm. Vurd. solgt. kr. 4.000,- (Stavanger) Tlf. 91563630 Ledig 1-13 juli. Høy standard. 20 min fra strand. 14 pers. [email protected] T. 47617671 har møte onsdag 28. mai kl. 11.30 på Fylkeshuse­t, fylkesutva­lgssalen ROLEX ØNSKES KJØPT Forskjelli­g Samler ønsker å kjøpe Rolex,alt av interesse.Rolex holder seg godt i verdi,og jeg tilbyr markedspri­s.Kun gode referanser,ta kontakt for en ryddig handel.tlf: 97099276,email:[email protected] GMAIL.COM Samferdsel­sutvalget 1\W OLYHW Sn &RVWD GHO 6RO L 6SDQLD PHQV GHW HU NDOGW RJ P—UNW KMHPPH L 1RUJH +HU HU GHW VROGDJHU L nUHW RJ GHLOLJ NOLPD 9L KDU YnUH SRSXO–UH UHLVHOHGHU­H Sn &RVWD GHO 6RO har møte torsdag 29. mai kl. 11.30 på Fylkeshuse­t, møterom E-200 Frimerker- og myntauksjo­n hver fredag! Regional- og kulturutva­lget (//(5 8.(56 233+2/' Måneskinns­lampe Visning fra kl. 10.00 på Bystasjone­n i Sandnes. Auksjonen begynner kl. 13.00 og kan evt følges på gibud.no For mer info ring 51 53 26 00 eller Måneskinns­lamper ønskes kjøpt. Tlf 480 450 40. )URNRVW RJ PLGGDJ LQNOXGHUW KYHU GDJ har møte torsdag 29. mai kl. 11.30 på Fylkeshuse­t, fylkesutva­lgssalen www.norstamps.com $95(,6(5 )5$ samler 2VOR 6WDYDQJHU %HUJHQ %RG— 7URPV— cOHVXQG 7URQGKHLP jeg kjøper norske frimerker sedler og mynter og iddiser mvh morten 47265013 bil, båt og maskin $9*$1*(5 , Fylkesutva­lget samler Henv. Tlf. 05150 / e-post: [email protected]­t.no 2NWREHU QRYHPEHU MDQXDU IHEUXDU PDUV jeg kjøper norske frimerker mynter sedler og iddiser mvh morten 47265013 har møte tirsdag 4. juni kl. 11.30 på Fylkeshuse­t, fylkesutva­lgssalen SALG BILER +RWHO 0HOLD &RVWD GHO 6RO 7RUUHPROLQ­RV Legge heller i hage. biler kjøpes Bil/varebil kjøpes Vi skal legge heller i hage, ca 35 km2.. Trenger hjelp til å fordele singel og sand å legge hellene oppå. Betonghell­er 30x30 Ønsker anbud [email protected] brukt biler kjøpes uansett stand skade eller EU mangler fra.1000-50000.tlf.92423260 Feil,skade eller mangler ingen hindring.Alt kjøpes. Tlf:99116540 9nUW EHVWH KRWHOODOWH­UQDWLY PHG SHUIHNW EHOLJJHQKH­W Sn VWUDQGHQ 1\ IORWW WDNWHUUDVV­H Møtene er åpne for publikum. Saksdokume­ntene blir lagt ut på internett med adresse: www.rogfk.no samt til offentlig gjennomsyn i resepsjone­n sentraladm­inistrasjo­nen, Arkitekt Eckhoffsgt. 1. Åpningstid: 07.30-15.30. Toyota Hiace Ø.Kjøpt Biler kjøpes Toyota Hiace,Hilux,Dyna,Coroll e,Previe,Mitsubishi Canter,L300 eller likende bil ønsker å kjøpe uansett stand.Tlf.45209264 BØKER AV BORGHAMMER 3ULV IUD NXQ NU SS Til salgs,samlet. 13 av Gottfred Borghammer­s (16) bøker. Sistemann setter sluttstrek (1968), m.fl. Pluss: Firkløver betyr lykke (1938-53) og Små Stavangerv­ignetter. Tlf 51557752, e.kl. 17:00 Hiace/HiLux/Dyna/Canter /Rav4/tipp-biler/L200/Sprinter/ GD Samt div. vare-/lastebiler i alle str. Kjøper også personbile­r fra 80-tallet og eldre Erik Wasshaug. Tlf. 450 08 427 +RWHO 0DF 3XHUWR 0DULQD %HQDOPiGHQD Selg bilen din her *RG EHOLJJHQKH­W UHWW YHG PDULQDHQ RJ VWUDQGHQ +RWHOO L DQGDOXVLVN VWLO PHG SDWLR RJ K\JJHOLJH XWHRPUnGHU Kjøre til Sirdal i helgen? 3ULV IUD NXQ NU SS Min trafikk fra Aftenblade­t gir deg en enkel oversikt over trafikksit­uasjonen i Sør-Rogaland. +RWHO /DV 3DOPHUDV )XHQJLUROD Les mer på rogfk.no Last ned idag! 9HG VWUDQGHQ RJ PHG VHQWUDO EHOLJJHQKH­W (W ULPHOLJ DOWHUQDWLY PHG Min trafikk P\H LQNOXGHUW L SULVHQ 9LSSV 3ULV IUD NXQ NU SS *MºU HQ IRUVNMHOO 3ULVHQ LQNOXGHUHU IO\ KRWHOO IURNRVW PLGGDJ RJ UHLVHOHGHU­VHUYLFH )UD SULV JMHOGHU ULPHOLJVWH SHULRGH RJ DYUHLVHVWH­G 6H ZZZ SHHUJ\QW FRP IRU PHU LQIRUPDVMR­Q Sjansen for å bli frisk av en psykose er dobbelt så stor hvis en får rask hjelp 5(,6 6$00(1 233/(9 0(5 7.990 TEGN PÅ PSYKISKE LIDELSER HVADUBØRGJ­ØRE Isolerer seg Sover dårlig Angst Dette er tegn som kan vaere forbigåend­e, men varer de i flere uker bør du ringe for å få råd. ferdig montert Tristhet Konsentras­jonsvanske­r Forsømmer hygiene, jobb eller skole Problemene går ut over jobb og skole. Venner og familie blir bekymret. Ring for å få råd for deg selv eller noen du kjenner. OSO 200 liter varmtvanns­bereder Prisen gjelder ved utskifting Store humørsving­ninger Tankene høres ut som stemmer Snakker usammenhen­gende Føler seg forfulgt eller styrt av andre Ekstremt opptatt av temaer som døden, politikk eller religion Her er lidelsen blitt alvorlig og eneste mulighet er å søke profesjone­ll hjelp. Ringer du TIPS kan vi bl.a. bistå med hjemmebesø­k og sørge for at den det gjelder får den hjelp som er nødvendig for å bli frisk. Bestill i dag! Vi er hos deg i løpet av 1–3 dager. Det kan vaere vanskelig å vite når en bør søke hjelp. Ved mistanke om at det kan vaere en psykisk lidelse bør en kontakte TIPS for råd og veiledning så fort som mulig. Les mer om psykoser, hjelp og behandling på våre nettsider Ring 51 82 72 80 tips-info.com SØK HJELP SÅ RASKT SOM MULIG, DA ER SJANSEN STØRST FOR Å BLI FRISK BESTILLE ABONNEMENT? Aftenblade­t.no/abonnement

© PressReader. All rights reserved.