Stavanger Aftenblad

NYE FUNN OM HVOR KORONAVIRU­SET STAMMER FRA

-

Blant forskerne er den dominerend­e hypotesen nå at viruset først dukket opp hos flaggermus i Sør–Kina eller i land i Sørøst-Asia.

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway