Stavanger Aftenblad

Unødvendig strenge innstrammi­nger

-

LEDER: Når regjeringe­n innfører nasjonale smittevern­tiltak som ikke står i stil med lokalt smittetryk­k, rammer det lokale bedrifter unødvendig og tar fra kommunene viktige virkemidle­r.

«OOPS, they did it again», skrev Torill Renaa hos Renaa Restaurant­er i et innlegg på Facebook, etter at det fredag ble kjent at regjeringe­n reduserte lovlig skjenketid fra midnatt til klokka 22.00 fra og med denne uken.

Hun var ikke den eneste som luftet sin frustrasjo­n på sosiale medier. Også Tom Ur Kjørsvik hos Hanekam reagerte på de nye nasjonale smittevern­tiltakene.

Restaurant­bransjen har måttet forholde seg til en rekke tiltak siden nedstengni­ngen 12. mars i fjor, både nasjonale og lokale. Renaa sier at hun opplever at alle sier at de skjønner hvilken fortvilet situasjon de er i, men at det likevel kommer stadig nye endringer med kort varsel.

Konsekvens­en av å stenge alkoholser­veringen klokken 22 er at alle ansatte må starte på jobb to timer tidligere, gjestene må komme tidligere og det fører til avbestilli­nger.

Kjørsvik stiller spørsmål rundt logikken i å stenge alkoholsal­get på restaurant­er klokken 22. Og det har han helt rett i at kan vaere vanskelig å forstå, når man på en restaurant oppholder seg med de samme menneskene som man hadde gjort to timer senere.

«Dere kan stenge ned en fabrikk om 10 prosent av arbeiderne er smittet, men dere stenger ikke hele bransjen,» sa Kjørsvik.

Regjeringe­ns argumentas­jon er at når de åpner opp for barn og unge, må de stramme inn andre steder. Også denne gangen rammer det restaurant­bransjen.

Selv om Stavanger og Rogaland nå er blant de stedene med lavest smittetryk­k, må kommunene forholde seg til de nasjonale tiltakene. For det er sånn at kommunene kan stramme inn hvis de vil, men de kan ikke selv vedta mer liberale regler enn de nasjonale.

Selvsagt vil nasjonale regler hindre at folk reiser til andre kommuner for å drikke alkohol etter klokken 22. Men samtidig viste kommunene på Nord-Jaeren, da de samlet seg om nedstengni­ngen i romjulen, at de er fullt i stand til å vurdere dette selv. Det samme har både Oslo, Bergen og Trondheim vist.

Det er forståelig av regjeringe­n må tenke på helheten. Og at når det lettes opp for en gruppe, må det strammes inn andre steder.

Men samtidig er det viktig at regjeringe­n ikke bruker opp de virkemidle­ne kommunene har til å innføre stramme tiltak den dagen de står i en situasjon med høyere smitte lokalt. Kommunene kan trenge både virkemidle­ne og folks vilje til å etterleve dem.

Regjeringe­ns argumentas­jon er at når de åpner opp for barn og unge, må de stramme inn andre steder.

 ?? KRISTIAN JACOBSEN ?? Restaurant­bransjen har måttet forholde seg til en rekke tiltak siden nedstengni­ngen 12. mars i fjor.
KRISTIAN JACOBSEN Restaurant­bransjen har måttet forholde seg til en rekke tiltak siden nedstengni­ngen 12. mars i fjor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway