Stavanger Aftenblad

Rekordomse­tning av boliger – stort trøkk på visning

- Dag-Henrik Fosse dag.henrik.fosse@aftenblade­t.no

ROGALAND: Det har aldri tidligere blitt omsatt så mange brukte boliger i Rogaland som i 2020.

Prisene har steget mer i de andre store byområdene de siste årene enn i Stavanger-regionen, men nå er det ny fart i boligmarke­det på Nord-Jaeren. Visningene trekker flere folk nå enn tidligere, til tross for påmelding og begrensnin­ger på antall personer som kan vaere i boligene samtidig. Det er også faerre boliger i markedet nå enn for bare ett år siden som fører til større konkurrans­e om objektene. Boligmarke­det i regionen er hetere enn på lenge.

I Rogaland var det denne helgen 1701 boliger i annenhånds­markedet for salg på finn.no. For ett år siden var det naermere 1000 flere boliger til salgs i begynnelse­n av året.

Nesten 40 på visning

En enebolig på Håbafjell i Sandnes hadde nesten 40 påmeldt til visning søndag. På grunn av smittevern­tiltak var puljevis avvikling påkrevd. Og fordi faerre kunne vaere inne i boligen samtidig, tok det fem timer fra første til siste pulje hadde sett naermere på boligen.

– Det er sjelden så mange melder interesse for å delta på visning i den samme boligen, sier eiendomsme­gler Krister Stangeland Trones hos Eiendomsme­gler 1.

Han var ansvarlig for denne visningen søndag.

Samboerpar­et Eline Traelnes og Magnus Haugland Gudmestad var påmeldt til visningen på Håbafjell. De har nylig solgt et rekkehus i Sola, og er på jakt etter en større bolig. Nå bor i rekkehuset til Eline.

– Vi solgte rekkehuset dagen etter visningen, sier Magnus Haugland Gudmestad.

De var med i første pulje på visningen, og fikk et godt inntrykk av denne eneboligen i Sandnes. Men med så mange på visning, ser de ikke bort fra at flere vil legge inn bud. Og da er det grunn til å tro at den som får tilslaget må over prisantydn­ingen på 4,89 millioner kroner. Nå er de spent på hvordan interessen for boligen er.

– Vi deltar på flere visninger, og ønsker å finne et sted der vi kan bo lenge, et område der vi kan stifte familie og etablere oss, sier paret.

Eline jobber som avdelingsl­eder i en barnehage på Trones i Sandnes, samboeren er avdelingsl­eder ved Stavanger legevakt.

Familiebol­iger selges raskere enn leilighete­r og mindre boliger. Eiendomsme­gleren som står for visningene på Håbafjell sier at eneboliger er mest attraktivt akkurat nå.

Statistikk viser at det går i gjennomsni­tt 30 dager raskere å selge en bruktbolig i Stavanger-regionen nå enn tidligere.

– Tidenes beste

Antall solgte boliger på Nord-Jaeren økte med 6,7 prosent fra 2019 til 2020. I fjor ble det solgt 8000 brukte boliger i Rogaland. Og salgsvekst­en fortsetter inn i 2021.

– Boligsalge­t både i januar og i februar, så langt, er tidenes beste, målt i antall salg, sier Laila Neverdahl.

Hun er administre­rende direktør i Eiendomsme­gler 1 SR-Eiendom.

Markedet er hetere enn på lenge, ikke minst viser påmeldinge­n til visninger at interessen øker. Og flere nøyer seg ikke bare med å gå på visning, men deltar i budrunder. Før var det mange som kom på visning av nysgjerrig­het eller fordi de ville se hvordan naboen hadde det innenfor huset fire vegger. Men nå når det er påmelding, er de som går på visning stort sett reelle boligsøker­e.

Derfor går boligsalge­t raskere – Hvorfor går boligsalge­t raskere nå?

– Lavt rentenivå fører til økt kjøpekraft og større etterspørs­el. Dessuten er det 40 prosent faerre boliger for salg nå enn tidligere, og dette er en av årsakene til denne utviklinge­n. Derfor selges det flere boliger nå, sier Laila Neverdahl.

Etter oljenedtur­en, falt boligprise­ne i Stavanger med 10 prosent, men den reelle nedgangen er større, siden prisene på andre varer og tjenester har steget. Sammenlign­et med de andre store byene, er prisvekste­n i Stavanger lavere.

Boligprisv­eksten var kraftig i Stavanger-området før oljenedtur­en. Men fallende oljepris og en kraftig reduksjon i oljejobber førte også til boligprisf­all.

Hjemmekont­or ble viktig

– Har boligmarke­det endret seg under koronapand­emien?

– Solforhold og lys inn i boligen er blitt viktigere nå enn før koronapand­emien, sier Laila Neverdahl i Eiendomsme­gler 1 SRBank.

– Sammen med prognosese­nteret gjennomfør­te vi en undersøkel­se i fjor høst, der det kom frem at hjemmekont­or og mulig rom til dette var viktig for veldig mange. Dessuten må alle som vil på visning melde seg på visningen på forhånd på grunn av smittevern­hensyn, sier hun.

 ?? JAN INGE HAGA ?? De går på flere visninger, og ønsker en større bolig enn rekkehuset de bor i. Samboerpar­et Magnus Haugland Gudmestad og Eline Traelnes får informasjo­n om boligen, en enebolig på Håbafjell i Sandnes, de var på visning i helgen av eiendomsme­gler Krister Stangeland Trones.
JAN INGE HAGA De går på flere visninger, og ønsker en større bolig enn rekkehuset de bor i. Samboerpar­et Magnus Haugland Gudmestad og Eline Traelnes får informasjo­n om boligen, en enebolig på Håbafjell i Sandnes, de var på visning i helgen av eiendomsme­gler Krister Stangeland Trones.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway