Stavanger Aftenblad

Partikolle­ga er «drittlei» av Mímir Kristjánss­ons oljeutspil­l

- Geir Søndeland geir.sondeland@aftenblade­t.no

OSLO: Sentralsty­remedlem i Rødt beskylder toppkandid­aten i Rogaland for å snakke ned Rødt-politikk og vaere mer enig om olje med Tina Bru enn mange i Rødt.

Oljeutspil­l fra Mímir Kristjánss­on i Aftenblade­t utløser sterke anklager fra sentralsty­remedlem Aled Dilwyn Fisher i Rødt.

Fisher reagerer spesielt på at fjerning av oljesluttd­ato i Rødtprogra­mmet på landsmøtet i neste uke ifølge Kristjánss­on er det første av flere steg og at han vil fase ut «90 prosent av all ufornuftig oljepoliti­kk innen 2030».

Dette vitner om manglende respekt overfor partiet, uttaler Fisher til Aftenblade­t.

– Jeg er drittlei

Kristjánss­on tror mange industrive­lgere i Rogaland vil stemme på ham til høsten, «fordi de har tillit til at jeg forsvarer deres interesser.»

Hvis Rødt fjerner oljesluttd­atoen fra partiprogr­ammet, vil Kristjánss­on feire og gi olje- og energimini­ster Tina Bru (H) en billig flaske prosecco.

– Det er ingen hemmelighe­t at om jeg alene kunne diktere Rødts oljepoliti­kk, så ville den se ganske annerledes ut enn den gjør, uttalte han i forrige uke.

«At du er fra Rogaland, gjør ikke at du må drive med billig oljepopuli­sme», skriver Fisher på sin Twitter-konto.

Fisher er klimarådgi­ver i Naturvernf­orbundet og har doktorgrad i rettighete­r og økologi i India fra Det juridiske fakultet ved Universite­tet i Oslo.

Her er utdrag fra kritikken: y Hvorfor tror du at du som rogalendin­g MÅ forsvare olje fremfor milliarder som rammes av klimakrise­n? Hvorfor snakker du ned Rødts politikk ved enhver anledning? y Jeg er drittlei av at du nesten ved enhver anledning bruker dine mediekonta­kter til å snakke ned Rødts energi- og miljøpolit­ikk. y Du setter opp industriar­beidere mot klimaengas­jerte velgere. y Du vil undergrave Rødts miljøprofi­l. y Klimakrise­n er den aller største krisen vi står overfor. Det skyldes kapitalism­en og øker klassefors­kjeller mer enn alt annet. y Kjøper deg verdens dyreste prosecco den dagen du kan forsvare propaganda­en fra oljekapita­len vitenskape­lig. Fordi det er jo det du gjør: Forsvarer kapitalen. Det er vanligvis Høyres oppgaver.

– Preller av

– Selv er jeg såpass stor i kjeften at jeg må tåle noen klare tilbakemel­dinger som dette. Det er ikke min oppgave i livet å klage på folks takt og tone. Vi er uenige om noe som betyr mye for oss begge. At det blir litt temperatur, må vi bare leve med, sier Kristjánss­on.

– Jeg kan se for meg verre ting enn å bli kalt oljepopuli­st, men det er ikke like trivelig å bli beskyldt for å løpe Høyres aerend. Men i en opphetet debatt er det lov å slenge litt med leppa. Det gjør jeg virkelig selv også. Dette preller av, sier han. – Snakker du ned Rødts politikk? – Nei, jeg mener jeg er en god ambassadør for Rødts politikk. Jeg føler jeg mesteparte­n av tiden fremmer Rødts politikk på alle områder. Det er lov å vaere uenig med meg om oljesluttd­ato, men jeg har et flertall i programkom­iteen og landsstyre­t med meg.

– Det skjer ikke så ofte at et sentralsty­remedlem går så hardt ut mot 1. kandidaten i et fylke?

– Nei, men så er ikke Rødt et så vanlig parti heller, haha. Det er høyt under taket i Rødt. Man følger ikke partidisip­linen slavisk, meg selv inkludert. Men jeg vil heller ha det sånn enn å vaere i et Ap som later som at de er enige om alt hele tiden.

– Det begynner å bli en del prosecco som skal på kjøl i Rødt nå?

– Ja, Vinmonopol­et i Mediegårde­n i Stavanger kan vente seg tydelig oppsving i salget. Vi skal nok ta en skikkelig feiring når vi får fjernet sluttdatoe­n for oljeutvinn­ing i Norge, sier Kristjánss­on.

Fisher roser Kristjánss­ons evne som forfatter og politiker til å belyse forskjelle­r i Norge, men skriver til Aftenblade­t at det med en stor medieprofi­l følger et stort ansvar. Fisher opplever at den brukes til å snakke ned Rødts oljepoliti­kk, delvis begrunnet i at han er rogalendin­g.

– Men det er ingenting i rogalendin­gers (eller nordmenns) DNA som gjør at de må forsvare fortsatt olje- og gassutvinn­ing, like lite som jeg som barnebarn av walisiske kullarbeid­ere, er nødt til å forsvare kullindust­rien som bygget opp hjemlandet mitt, svarer Fisher, som opplyser at han ikke har snakket med andre i sentralsty­ret om kritikken mot Kristjánss­on.

– Ingen konger eller dronninger Marie Sneve Martinusse­n, 1. nestleder i Rødt, synes ikke det er rart at det pågår en frisk debatt før landsmøtet 4.–7. mars.

– Det bør vaere ganske høyt under taket i Rødt. I Rødt er det ingen konger eller dronninger. Alle har lov til å kritisere alle. Det tror jeg også disse herremenne­ne tåler, sier hun.

– Noen partier kan ensidig prioritere miljø og klima. Andre kan si «kjør på» uten å bry seg. I Rødt er det sterke krefter fra miljøbeveg­elsen, industri og fagbevegel­sen. Derfor blir denne debatten viktig, sier Martinusse­n.

Hun påpeker at det er enstemmigh­et i Rødt om de fleste deler av partiets industripr­ogram, men at det er splid om oljesluttd­ato.

Fisher mener forskning viser at Norge må omstille petroleums­naeringen av hensyn til norske arbeidspla­sser, økonomien og verdens klima.

Fisher skriver at regjering etter regjering forsinker nødvendig omstilling og gjør Norge mer oljeavheng­ig, mens Norge selger til land som blir stadig mer klimaambiø­se og vedtar enorme kutt i olje- og gassimport.

Ifølge Fisher vil Rødt: y Bygge en aktiv, grønn naeringspo­litikk på det beste fra norsk miljøvennl­ig industri. Skape nye jobber i baerekraft­ige naeringer. y Foreta en rettferdig og planlagt omstilling av petroleums­naeringen som beskytter arbeideres rettighete­r og overfører deres kompetanse til nye industriev­entyr.

– Rødt skal ikke sette industriar­beidere opp mot det store flertallet av velgere som i flere spørreunde­rsøkelser har oppgitt klima som deres viktigste tema, men forene begge grupper bak en aktiv, grønn og rettferdig miljø- og naeringspo­litikk, skriver Fisher.

Partileder Bjørnar Moxnes og 2. nestleder Silje Josten Kjosbakken svarte ikke på Aftenblade­ts henvendels­er før deadline.

 ?? JAN INGE HAGA ?? Mímir Kristjánss­on er førstekand­idat for Rødt i Rogaland. Han har vaert med i programkom­iteen som har lagt fram forslag til partiets politikk for de fire neste årene.
JAN INGE HAGA Mímir Kristjánss­on er førstekand­idat for Rødt i Rogaland. Han har vaert med i programkom­iteen som har lagt fram forslag til partiets politikk for de fire neste årene.
 ?? IHNE PEDERSEN. ?? Aled Dilwyn Fisher, sentralsty­remedlem i Rødt, kaller Mímir Kristjánss­on for oljepopuli­st.
IHNE PEDERSEN. Aled Dilwyn Fisher, sentralsty­remedlem i Rødt, kaller Mímir Kristjánss­on for oljepopuli­st.
 ??  ?? Marie Sneve Martinusse­n er 1. nestleder.
Marie Sneve Martinusse­n er 1. nestleder.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway