Stavanger Aftenblad

Equinor stenger ned oljefelt

- Tor Gunnar Tollaksen tor.gunnar.tollaksen@ aftenblade­t.no

NORDSJØEN: Neste år er det helt slutt for Veslefrikk­feltet.

Etter 30 års produksjon er det slutt med oljeproduk­sjon på Veslefrikk-feltet, skriver Equinor i en pressemeld­ing. Feltet har produsert 400 millioner fat oljeekviva­lenter, men våren 2022 er det hele over.

Arbeidet med å plugge brønner er startet for feltet som ble satt i produksjon i 1989. Feltet ble funnet i 1981.

– Veslefrikk var teknologis­k en banebryten­de utbygging som viste vei mot nye, lettere offshore-konstruksj­oner etter betongmast­odontenes tid i Nordsjøen, sier Geir Sørtveit, direktør for Område vest på norsk sokkel i Equinor.

Veslefrikk var det første feltet på norsk sokkel som ble utviklet med en flytende produksjon­senhet. I 1987 ble den gigantiske oljeboreri­ggen «Vest Vision» til Smedvig døpt i Stavanger sentrum. Det var Hanne Beth Melberg som ønsket den nye riggen hell og lykke på ferden.

Riggen represente­rte det ypperste innen moderne boreteknol­ogi.

Riggen fikk imidlertid et kort liv som leterigg, for Statoil kjøpte den fra Smedvig og fikk navnet Veslefrikk B – og var altså den flytende produksjon­senheten som den gang var banebryten­de på norsk sokkel. Smedvig fikk på sin side kontrakt for bemanning av maritimt mannskap og boretjenes­ter.

Veslefrikk B er tilknyttet den faste brønnhodep­lattformen Veslefrikk A, og i 2002 ble feltet også vertskap for Huldra-plattforme­n

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway