Stavanger Aftenblad

Serie: Politimakt mot barn

-

y Aftenblade­t har avslørt at politiet utførte 2800 bistandsop­pdrag mot barn i året. En slik nasjonal statistikk har aldri tidligere vaert laget. Tallet er analysert gjennom innsyn i operasjons­logger (PO-logger) i alle landets 12 politidist­rikter. y Aftenblade­t har fått innsyn i 485 taushetsbe­lagte barneverns­dokumenter der politiet er nevnt, fra samtlige ti statsforva­ltere fra og med juli til og med desember 2019. Det er dokumentas­jon på 5000 sider. Etter nøye analyse ble 270 hendelser definert som relevante. Av disse skildret vi et utvalg på 100.

 ??  ?? – Merkelig, sier Jenny Klinge (Sp).
– Merkelig, sier Jenny Klinge (Sp).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway