Stavanger Aftenblad

Kina kan ha fått smitten fra Thailand

- Claus Blok Thomsen Aftenblade­t/Politiken

KORONA: Et dyremarked i Bangkok kan ha vaert stedet som brakte koronaen til den kinesiske byen Wuhan.

Chatuchak-markedet i Bangkok er et av stedene WHO-legen Thea Kølsen Fischer ser på med frykt.

En søt dunst setter seg i nesen så snart man kommer inn i butikken. Langs veggene står bur stablet oppå og ved siden av hverandre. Fylt med dyr.

Flodsvin fra Sør-Amerika. Praeriehun­der fra USA. Surikater fra Afrika. Bambusrott­er fra Asia. Butikken er bare én av de mange på Chatuchak-markedet i den thailandsk­e hovedstade­n Bangkok som selger levende dyr fra hele verden. Allerede i fjor ga ekspertene beskjed om at markedet var det perfekte utklekking­sstedet for nye og farlige virustyper.

Nå er markedet kommet i søkelyset fordi den danske professore­n i virussykdo­mmer, WHOlegen Thea Kølsen Fischer, anser det som «meget sannsynlig» at koronaviru­set kom til Wuhan gjennom infiserte dyr som ble solgt på markeder som Chatuchak.

Det hun sier tillegges ekstra vekt, fordi hun var en del av teamet fra Verdens helseorgan­isasjon WHO som tidligere denne måneden var på besøk i Wuhan, i et forsøk på å kartlegge kilden til koronautbr­uddet.

Mye dyremishan­dling Chatuchak er verdens største såkalte våtmarked, og ifølge internasjo­nale dyreorgani­sasjoner et knutepunkt i den omfattende handelen av eksotiske dyr i Sørøst-Asia.

Tusenvis av mennesker besøker markedet hver uke, hvor de kan kjøpe alt fra T-skjorter til skinnveske­r og keramikkva­ser. Men i en egen seksjon blir det også solgt levende dyr fra hele verden.

Dyrene er sperret inne i bur, og burene står så tett at dyrene naermest rører borti hverandre, puster inn samme luft og treffer hverandre med urin og avføring – og kanskje i noen tilfeller oppkast og blod.

Hvis bare ett dyr er infisert med et virus, vil dyret i en sånn cocktail lett kunne smitte videre, noe som kan innebaere at viruset i løpet av prosessen vil endre sin genetiske sammensetn­ing, slik at det også blir i stand til å hoppe over til mennesker.

– Det er akkurat slike markeder som Chatuchak vi ser på med frykt, fordi blod, avføring, spytt, pels og alt mulig annet materiale som kan inneholde virus kommer i berøring med mange andre dyr og mennesker, sier Thea Kølsen Fischer.

Sannsynlig smitteveie­r Ekspertlag­et fra WHO som var i Wuhan arbeider nå med en hovedhypot­ese om at koronaviru­set oppsto i flaggermus i enten det sørlige Kina eller i Sørøst-Asia, og at viruset deretter hoppet over til ett eller flere andre dyr og derfra til mennesker.

Ifølge Thea Kølsen Fischer er det en naerliggen­de mulighet at koronaviru­set har funnet veien til Wuhan ved at et infisert dyr fra et marked som Chatuchak er solgt videre til markedet i Wuhan, eller at et menneske er blitt smittet på et marked som Chatuchak og deretter har reist til Wuhan.

Chatuchak-markedet er helt klart det største dyremarked­et i Sørøst-Asia, men det er mange mindre markeder, hvor det på noen av dem – i motsetning til Chatuchak – også blir solgt flaggermus og slaktede dyr. Det betyr at viruset også lett kan ha kommet fra et av disse markedene.

Flemming Konradsen, som er professor i global miljøhelse ved Københavns Universite­t, er enig med Thea Kølsen Fischer i at den omfattende dyrehandel­en kan ha hatt betydning for koronautbr­uddet.

– Det er mye som tyder på at smitten har vaert sentrert rundt dyremarked­er og personene som har vaert på disse markedene, sier han.

Kunder i Kina

Når man står inne i butikken på Chatuchak-markedet er det lett å se for seg hvordan smitten kan ha blitt ført videre. Eieren av butikken er en yngre mann som snakker kinesisk, thailandsk og engelsk.

– Innimellom blir jeg bitt av dyrene, sier han og forteller at han får noen av dyrene fra gårder i Thailand hvor de har blitt avlet frem, mens andre er fanget ute i naturen.

De fleste av kundene hans er kinesere, og derfor blir de fleste av dyrene hans også solgt videre til Kina.

Mens han forteller, blir et stort bur med to nesebjørne­r fra SørAmerika ført inn i butikken. Hver av dem er på størrelse med en godt voksen dachshund.

– Det er noe jeg har bestilt, sier han.

 ?? REUTERS/NTB ?? Hundevalpe­r er også til salgs på Chatuchak-markedet i Bangkok.
REUTERS/NTB Hundevalpe­r er også til salgs på Chatuchak-markedet i Bangkok.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway