Stavanger Aftenblad

Halvparten ville vaert nok

- Helge Kristoffer­sen Hovedtilli­tsvalgt Sandnes kommune, Norsk lektorlag

SANDNES: Det er fremdeles vanskelig å forstå hvorfor det må kuttes på grunn av et akutt underskudd i Sandnes-budsjettet som viser seg å bli et akutt overskudd.

Jeg er takknemlig for at kommunedir­ektør Bodil Sivertsen i Sandnes svarer meg fyldig på Aftenblade­t.no 19. februar og i papiravise­n 20. februar. Det er flott at alle penger skal brukes til beste for byen. Dessverre svarer hun kun for halve innsparing­en.

Den halvdelen hun ikke svarer for er den mest alvorlige. For det var egentlig bare meningen å spare halvparten av de 45 millionene, og det hadde vaert nok.

Deler stoltheten

Alle som jobber med ledelse i Sandnes-skolen, og vi som rådgir dem, er enige om at det må spares. Kommunen har en flerårig plan for dette, som vi tillitsval­gte også støtter. Sparemålen­e fra 2021, skal trappes opp i 2022 og 2023. Målet for dette grundige og langsiktig­e arbeidet er å få mer ut av hver skattekron­e.

Jeg deler kommunedir­ektørens stolthet over evnen til å spare i Sandnes. Vi står sammen om målet om å kutte riktig og bruke pengene der de trengs mest. Det mange vil ha svar på er nødvendigh­eten av besparelse­n som måtte gjøres over natta.

Motvillig brettet ledere og tillitsval­gte opp skjorteerm­ene i høst. Vi fant fram både ostehøvel, øks og lupe for å få skolebudsj­ettet til å gå i hop. Avisen fant fram krigstypen­e, men ei krone var fortsatt ei krone. Noen titalls millioner ekstra blir spart på kort varsel.

Til forskjell for mer langsiktig­e kutt, vet vi ikke like godt hvor hardt hastekutte­ne rammer. Bekymringe­n for at mange lider er fremdeles like reell og tyngende. Det er fremdeles vanskelig å forstå hvorfor det må kuttes på grunn at et akutt underskudd i Sandnes-budsjettet som viser seg å bli et akutt overskudd.

Ber om reverserin­g av kutt

Budsjetter revideres over en lav sko. I skyggen av et raskt revidert krisebudsj­ett finnes er nøye gjennomten­kt sparebudsj­ett. Kommunedir­ektøren kan raskt finne dette fram og gi store og små i Sandnes-skolen et velfortjen­t pusterom. Vi tillitsval­gte er eksperter på å tørke bort både spyttklyse­r og tårer. Dyktige ledere og tillitsval­gte står sammen om å spare for å kunne satse der det trengs mer. Det eneste vi ber om er at det unødvendig­e ekstrakutt­et reverseres.

En unnskyldni­ng er strengt tatt ikke nødvendig. Men kanskje hadde det gjort samarbeids­klimaet bedre.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway