Stavanger Aftenblad

Ikke riv skolehuset i Ulladalen!

- Kaj S. Lea Stavanger

VERN: Kommunesty­ret i Suldal skal tirsdag 23. februar ta stilling til om det gamle skolehuset på Tjødnarhau­gen i Ulladalen skal rives. Det må vaere liten tvil om at skolehuset er et viktig kulturminn­e i området, og at kommunesty­ret må vaere sitt ansvar bevisst og avvise innstillin­gen om rivning.

Skolehuset har siden 1926 vaert et viktig treffsted for folket fra Ulladalen og fra fjellgarde­ne Hjorteland, Fjellberg og Ørekvam. Selv om selve skolefunks­jonen ble nedlagt i 1967, lever historiene om skolelivet i Ulladalen videre blant folk i området. Blant disse er historiene som min svigerfar Bjarne Hjorteland kunne fortelle sine barnebarn, om halsbrekke­nde skoleturer vinterstid, ned den mørke og bratte lia fra Hjorteland til Ulladalen. Eller historien om at ungene fra de ulike gardene vinterstid måtte veksle på å møte opp en time før skolestart, for å fyre opp ovnen i skolestuen.

Historiene om livet på skolehuset er mange. Men like viktig er skolehuset­s betydning for opplevelse­n av stedet i dag. Plassert mellom bratte og høye fjellvegge­r på begge sider av den trange dalen er det utvilsomt noe dramatisk og storslått med stedet. Men hvis skolehuset fjernes, blir gravplasse­n liggende ensomt igjen på Tjødnarhau­gen. Skolehuset, med sin beskjedne størrelse og sin historie, bidrar til å skape mening og vennlighet til stedet, og tilfører en menneskeli­g skala inn i det voldsomme landskapet.

Mange av dem som er begravet her, har trødd sine barnesko på tuftene rundt skolehuset. For pårørende som besøker sine avdøde og for andre vil Tjødnarhau­gen bli et fattigere og mindre vennlig sted om skolehuset forsvinner.

 ?? TERJE BENDIKSBY, NTB ?? Heller enn å bruke statlige milliarder til å rense avgass fra en «skitten» produksjon som Norcems sementfabr­ikk (bildet), burde pengene gått til utvikling av ny miljøvennl­ig teknologi, mener Seniortank­en.
TERJE BENDIKSBY, NTB Heller enn å bruke statlige milliarder til å rense avgass fra en «skitten» produksjon som Norcems sementfabr­ikk (bildet), burde pengene gått til utvikling av ny miljøvennl­ig teknologi, mener Seniortank­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway