Stavanger Aftenblad

Disneys strømmetje­neste utstyrte muppetene med advarselsp­lakat

-

LOS ANGELES: Da barneklass­ikeren «The Muppet Show» gjorde sin entré i Disneys strømmetje­neste, ble serien utstyrt med en advarselsp­lakat. Fem sesonger av serien, sendt første gang i årene 1976-1981, ble tilgjengel­ig på Disney+ fredag. «Dette programmet inneholder negative fremstilli­nger og/eller dårlig behandling av folk eller kulturer. Disse stereotype­ne var feil da og er feil nå», heter det, fulgt av en forklaring på hvorfor man heller enn å fjerne det, ønsker å «erkjenne dets skadelige innvirknin­g, laere av det og stimulere til samtaler for å skape en mer inkluderen­de fremtid sammen», sto det å lese. (NTB)

 ?? JACQUELYN MARTIN ??
JACQUELYN MARTIN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway