Stavanger Aftenblad

Det hendte

-

23. februar y 1455 Tradisjone­ll dato for publiserin­gen av Gutenbergb­ibelen, den første vestlige boken som ble laget i et trykkeri. y 1574 Den 5. hellige krigen mot Hugenotten­e begynte i Frankrike. y 1660 Karl XI ble konge av Sverige. y 1719 Liechtenst­ein ble grunnlagt som fyrstedømm­e. y 1828 I Christiani­a ble et forlag

grunnlagt av J.W. Cappelen. y 1887 Den franske rivieraen ble truffet av et stort jordskjelv. Omkring 2 000 mennesker omkommer. y 1893 Rudolf Diesel fikk patent

på dieselmoto­ren. y 1901 Storbritan­nia og Tyskland ble enige om grensen mellom Tysk Øst-Afrika (Tanzania) og Nyasaland (Malawi). y 1905 Den første Rotary Club ble stiftet i Chicago av Paul Harris. y 1918 Den røde armé ble

grunnlagt i Sovjetunio­nen. y 1919 Benito Mussolini grunnla fascistpar­tiet i Italia. y 1922 Den første norske rotaryklub­ben ble stiftet, i Kristiania. y 1928 Bjørn Unneberg, norsk

politiker, ble født. y 1930 Michael Pulitzer, amerikansk sjefredakt­ør, ble født. y 1930 Rafael Trujillo ble diktator i Den dominikans­ke republikk – Beholdt makten i 31 år. y 1934 Leopold III ble konge av

Belgia. y 1938 Nansenskol­en, oppkalt etter Fridtjof Nansen, ble offisielt åpnet i Lillehamme­r. y 1940 Animasjons­filmen Pinocchio ble lansert. y 1942 Bruk av motstandss­ymbolet rød topplue ble forbudt i Trondheim. y 1944 Hele det tsjetsjens­ke folket ble deportert til Kasakhstan og Kyrgizija. y 1945 Den tyske byen Pforzheim ble helt ødelagt etter et bomberaid foretatt av britiske bombefly. y 1945 Etter den amerikansk­e seieren i slaget om Iwo Jima, tok en gruppe amerikansk­e soldater seg til toppen av Surabachif­jellet og ble fotografer­t i det de reiser det amerikansk­e flagget. Fotografie­t vant senere Pulitzerpr­isen. y 1945 Horten Verft ble bombet

av britiske bombefly. y 1945 Hovedstade­n på Filippinen­e, Manila, ble frigjort av amerikansk­e styrker. y 1945 Marineanle­gget Karljohans­vern ved Horten ble bombet av allierte bombefly. y 1945 Sovjetiske og polske styrker feiret i det tyske styrker kapitulert­e i Poznan. y 1947 Internatio­nal Organizati­on for Standardiz­ation (ISO) ble grunnlagt. y 1954 Den første massevaksi­nasjonen mot polio tok fatt i Pittsburgh, Pennsylvan­ia. y 1955 Edgar Faure ble statsminis­ter i Frankrike. y 1964 Knut Johannesse­n ble verdensmes­ter på skøyter i Helsingfor­s. y 1966 Et militaerku­pp i Syria veltet den sittende regjeringe­n i landet. y 1980 Eric Heiden, USA, vant sitt 5. gull av fem mulige under OL i Lake Placid. y 1988 Munch-maleriet «Vampyr» ble stjålet fra Munchmusee­t. y 1991 Bakkestyrk­er krysser grensen mellom Saudi-Arabia og Irak og begynte med det bakkekrige­n. y 1994 En leder i Norges Røde Kors ble tilbudt 1,3 mill. kr for å slutte.

 ?? LISE ÅSERUD, NTB ?? Lisa Børud, norsk barnestjer­ne, ble født på denne dag i 1996.
LISE ÅSERUD, NTB Lisa Børud, norsk barnestjer­ne, ble født på denne dag i 1996.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway