Stavanger Aftenblad

Ellinor Saebø 100 år

-

JUBILANT: Ellinor Saebø, Stavanger, fyller 100 år 24 februar. Hun ble født i Bergen og flyttet til Stavanger før krigen. Her traff hun sin fremtidige ektemann Reidar M. Saebø. De giftet seg i 1941, og fikk en datter, 3 barnebarn og 10 oldebarn etter seg.

Ellinor var ansatt ved Stavanger kinematogr­afer i 47 år, noe som utgjorde det meste av hennes yrkesaktiv­e liv. Hun var sjefskontr­ollør da hun ble pensjonert.

Hun har gjennom hele sitt liv vaert et samfunnsin­teressert menneske. Hun er utadvendt og kontaktska­pende. Etter at hun ble pensjonert har hun vaert engasjert i velferdsti­ltak for eldre.

Ellinor var i 1988 med å starte Eldrerådet i Stavanger kommune, før det ble lovbestemt. Hun var medlem av Eldrerådet i 20 år, de siste årene som nestleder.

Hun var pådriver, startet og var daglig leder for Eldres kafé og kultursent­er i kulturhuse­t i 10 år fra ca. 1991 til 2001.

Hun var i 25 år de ansattes representa­nt i Stavanger kommunes kinostyre, og var i ni år leder av Kino og teaters landsutval­gs kontor i Oslo.

Ellinor var også med å starte Norsk kommunefor­bunds pensjonist­forening,

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway