Stavanger Aftenblad

Idar Olav Grytdal 70 år

-

JUBILANT: Idar Olav Grytda er 70 år 23. februar. Jubilanten er utdannet sivilingen­iør fra NTH 1978, og er videre M.Sc. innen petroleums­teknologi. Første stilling var hos PPCON med boring, utbygging og drift av Ekofiskfel­tet, både på land og offshore. Neste var hos ARAMCO, Arabian American Oil Company, ved hovedkonto­ret i Dharhan i Saudi-Arabia som Engineerin­g Supervisor i produksjon. På den tiden var det 72.000 ansatte. Krigen mellom Iran og Irak startet i denne perioden. Grytdal flyttet da tilbake til Norge og startet en 33 år lang karriere i Statoil, først ved hovedkonto­ret i Stavanger for å bygge opp subsea-virksomhet­en i Statoil fra grunnen av, deretter ved forsknings­sentret i Trondheim, så utlånt til Hydro ifm. Troll-oljeutbygg­ingen. Grytdal var så leder for undervanns­systemene ved Åsgard feltutbygg­ing. Han gikk deretter inn i driftsorga­nisasjonen ved Statoil Stjørdal og fikk områdeorga­nisert undervanns­driftsenhe­ten der til å ha ansvar for alt fra Kristiansu­nd til den russiske grensa. Han innehadde i alle disse årene lederstill­inger. Grytdal fikk så et engasjemen­t i Luanda i Angola, som støtte fra Statoil til Totals drift av de fire store blokk 17-feltene der. Dette var Statoils største inntektski­lde utenfor Norge. Karrieren i Statoil ble avsluttet i 2016.

Grytdal startet så et konsulents­elskap. Som 70-åring jobbes det fortsatt fulle uker, nå som Pre Operations Lead & Systems Engineer, P1 and’ Duva, for Neptune Energy AS, da på oppdrag fra det nye Reinertsen Energy AS’, der han nå er ansatt. Hobbyer er reiser, hytteliv, båtliv på kysten på egen kjøl fra Stavanger til Lofoten. Veteranbil­er tar også litt tid.

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway