Stavanger Aftenblad

Tobakkrasj­oneringer opphevd

-

Forsynings­departemen­tet kunngjør i dag opphevelse­n av tobakkrasj­oneringen. Departemen­tet opplyser samtidig at landets beholdning­er av råtobakk er tilstrekke­lig til å dekke et langt høyere forbruk enn før krigen og at tilstrekke­lige tilførsler er sikret. Produksjon­en av ferdige tobakksvar­er har også tatt seg bra opp og skulle vaere tilstrekke­lig til å dekke det løpende behov. Betingelse­ne for at opphevelse­n av rasjonerin­gen skal kunne skje uten overgangsv­anskelighe­ter er at forbrukern­e dekker sitt behov etter hvert for rimelig tid framover. Samtidig henstilles til forhandler­ne å begrense salget til rimelige mengder for hver kjøper.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway