Stavanger Aftenblad

Bjørg Hetland 80 år

-

JUBILANT: Søndag 16. februar 1941 ble mor, Bjørg, født på Heia ved Høyland kirke. Hun var nummer tre av fire søsken.

Mormor og morfar, Gudrun og Ivar Sviland hadde gård på Heia, men solgte den da mor var seks år. De flyttet til hennes mormor og morfar og hun ble for alltid morfars jente. Året etter tok foreldrene over slektsgård­en på Sviland. Da laerte mor fort å ta ansvar. Hønene fikk mat, egga ble hentet og vasket.

Etter hvert matet hun også hestene og sauene. Lemminga på våren var alltid stor stas. For å få sauen hjem fra beite for kvelden bar hun lammet og sauen kom etter. Sauen kunne stange om hun bar lammet for lenge.

Hun laerte tidlig å melke kyr, da for hånd. Stolt var hun da bøtta var full av melk, men av og til sparket kua til bøtta og hele melka rant ut.

Mor var bare 12–13 år da hun hadde fjøsstelle­t annenhver uke slik at foreldrene skulle få litt fri. Da var det 23 kyr i fjøset, men det gikk fort da de nå hadde fått tre melkemaski­ner. Som femtenårin­g begynte mor på systua til Øglaend samtidig som hun traff Kristen som tre år etter skulle bli hennes mann. Høsten 1959 kom den førstefødt­e. Familien som nå hadde blitt fire bodde på Foss Eikeland hos vår moster. Gleden var stor da de kunne flytte inn i nytt hus på Vagle i 1962. Huset ble fylt med fem barn. Noe av det som vi alle husker best er alle de teltturene til Tingsaker camping i Lillesand.

Mor ble hjemmevaer­ende i 17 år før hun begynte å jobbe på Åseheimen sykehjem. Det skulle bli hennes arbeidspla­ss i over 30 år. Vi vokste til, en etter

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway