Stavanger Aftenblad : 2021-02-23

Radio/tv : 38 : 38

Radio/tv

! 38 RADIO/TV TIRSDAG 23. FEBRUAR 2021 STAVANGER AFTENBLAD 06:00 06:55 09:00 09:50 06:00 06:25 07:15 06:00 07:05 06:35 06:30 09:00 09:20 09:05 09:35 06:00 06:30 10:00 06:55 NRK nyheter Distriktsn­yheter (r) Med hjartet på rette staden (r) Husdrømmer (r) Ukjent arving: Sverige (r) Bjørnøya (r) Familiens aere (r) Antikkduel­len (r) Antikk duellen (r) Hvem bor her? (r) Der ingen skulle tru at nokon kunne bu (r) Der ingen skulle tru at nokon kunne bu (r) 20 spørsmål (r) 20 spørsmål (r) Gift: Hør på meg! (r) Med hjartet på rette staden (r) Ras (r) Wahlgrens verden Mom (r) Ja vi elsker camping (r) VWMHUQHUV PLGGDJ U 6LQQDVQHNN­HU·Q U Ja vi elsker camping (r) Ambulan sen UK (r) 6LQQDVQHNN­HU·Q (r) Ja vi elsker camping (r) Brille (r) The Big Bang Theory (r) The Big Bang Theory (r) Alle mot alle (r) Two and a Half Men (r) Nanny (r) Nanny Unga Mammor (r) Unga Mammor Real Hou sewives of Beverly Hills (r) 0LVV )LVKHU·V 0XUGHU 0\VWHULHV NCIS NCIS: Los An geles NCIS: New Orleans Hotell Helvete (r) The Real Housewives of Potomac Real Housewives of Beverly Hellstrøms kjøkken Hellstrøms kjøkken Hotell Helvete Nyhetsmorg­en NRK nyheter Politisk kvarter NRK nyheter På cruise med Jane McDonald: Austersjøe­n (r) Herskapeli­g (r) Ikke spør om det: Downs syndrom (r) Det ville Thailand: Hemmelighe­tene i sør (r) NRK nyheter Der ingen skulle tru at nokon kunne bu: Blefjell (r) En stille forsvinnin­g (r) Eides språksjov: Norsk på svensk (r) Det ville Thailand: Mennesker og natur i harmoni (r) Ekstremsus­hi (r) NRK nyheter På cruise med Jane McDonald: Austersjøe­n (r) NRK nyheter Bli med heim (r) 2āāDVDW Q\KHWHU Sn VDPLVN Tegnspråkn­ytt Supernytt Dyrepasser­ne (r) Nyhetene God morgen Norge God morgen Norge Mandelmann­s Gård (r) Gull eller gråstein Boligjakt i Danmark (r) Boligknipe­n (r) Bygglov (r) la Hellstrøm (r) 07:40 08:30 09:30 10:30 11:30 07:40 08:15 12:00 13:00 10:50 11:55 09:15 10:15 10:45 11:05 12:00 14:00 16:00 15:00 17:00 Truls à 12:35 13:35 10:30 11:30 12:30 13:30 14:00 14:35 12:30 12:30 18:00 Dyrepasser­ne (r) (14:15) 18:30 Nyhetene 18:45 Vaeret 18:50 Sportsnyhe­tene 19:00 Truls à la Hellstrøm (r) (2:9) 20:00 Tid for hjem (8:12) 13:30 14:30 14:30 13:10 14:10 14:55 Norsk dokusåpe 15:20 15:30 16:00 16:30 15:50 15:30 16:30 17:00 15:50 16:00 16:15 Hills 16:20 16:45 17:30 17:30 17:10 17:00 17:15 17:30 17:35 17:45 18:00 Two and a Half Men (r) (23:24) 18:30 The Big Bang Theory (r) (6:24) 19:00 The Big Bang Theory (r) (7:24) 19:30 Alle mot alle (22:24) 18:30 Boligjakte­n (6:12) Norsk livsstilsp­rogram 17:50 Amerikansk Norsk livsstil sprogram fra 2019 18:00 Dagsnytt 18 19:00 Dagsrevyen 19:45 Distriktsn­yheter 20:00 Helt ute: Pinne for New York (2:3) 18:20 Børsemaker­ne (r) 18:35 Sportsnytt ([WUD 19:00 Familiens aere (r) (8:8) 19:55 Pompeiis siste dager (3:3) Norsk livsstilsp­rogram En liten koselig leilighet i et 170 år gammelt rekkehus fullt av historie, trenger nytt kjøkken. Huset er både skjevt og sjarmerend­e, og utfor GULQJHQ EOLU n ÀNVH EnGH NM¡NNHQHW og den lille stuen uten å fornaerme husets sjel. Design: Malin Persson. 19:30 Camp kulinaris (r) (10:33) Amerikansk Norsk realityse rie fra 2020 Amerikansk 20:30 Camp kulinaris (11:33) Fotografen Svein Bringsdal drømmer om å ta med kunstverke­ne sine til en storslått utstilling i New York. Vil naturen tillate at det skjer? Norsk realityse rie fra 2020 Det er serverings­dag på Camp kulinaris. Rødt og blått lag serverer mat fra hver sin foodtruck i Portør. To av de beste ÀUH ODJHQH L ©$OOH PRW DOOHª NMHPSHU RP ÀQD leplass. Vulkanen Vesuv slipper løs sine ødeleg gende krefter. Alle som fremdeles er i byen, blir drept. 21:00 Nyhetene 21:20 Vaeret 21:25 Sportsnyhe­tene 21:35 Vinterstud­io (11:23) 20:30 Norge i dag 20:50 Ville videoer: Gjør alt for en nøtt (4:9) 20:30 Åndenes makt (r) (2:7) Norsk produksjon En ung familie spør seg hva slags krefter som er på ferde i det ganske Q\LQQÁ\WWHGH KXVHW deres. Ekornet er en sjarmerend­e gna JHU VRP ÀQQHU Sn P\H UDUW 0HQ KYRU smart er det egentlig? Ekornet får en skikkelig nøtt det må løse. 20:45 Saudi-Arabia - penger, makt og korrupsjon (r) (3:3) 21:35 Bilda som endra verda: Månelandin­ga (r) (1:12) 21:30 I lomma på Silje (4:10) Norsk Siri Avlesen og Marit Bjørgen gir GHJ DOOH UHDNVMRQHU Sn 90 GDJHQ L Oberstdorf. Norsk livsstilse­rie fra 2021 Skuespille­ren Mari Maurstad sier ja til alle som ringer og spør om hun vil ha abonnemen ter, fordi hun er så redd for at selgerne blir lei seg hvis hun sier nei. 21:00 Dagsrevyen 21 21:20 Debatten 1nU VWRUNHQ Á\U IRUEL likevel? (2:4) 21:30 Baneheia - kampen om sannheten (5:6) Neil Armstrongs bilde av Buzz Aldrin på månen gjorde noko med måten vi ser på oss sjølve og planeten vi bur på. *UH\·V $QDWRP\ (1:16) (U YL JUDYLGH Amerikansk dramaserie 6DPWLGLJ VRP &RYLG KDU XWYLNOHW seg til å bli en pandemi, har livet for de ansatte på Grey Sloan Memorial blitt snudd på hodet. Meredith, Bailey og resten av legene står nå i frontlinje­n med livet som innsats. I tillegg må Station 19 rykke ut til en EUDQQ RJ IUDNWH ÁHUH DY RIUHQH WLO sykehuset for behandling. Line og Mads gjør et siste forsøk, men kampen for å få barn sliter på forholdet. Single Channie kan ikke vente på den rette dersom hun vil bli mor. Norsk produksjon Etter at Viggo Kris tiansen blir dømt i lagmannsre­tten i 2002, starter han soningen ved Ila fengsel og forva ringsansta­lt. 22:30 I lomma på Silje (r) (3:10) 22:00 Vi overlevde Krudttønde­n Norsk livsstilse­rie fra 2021 Radioprogr­amlederen Michael Andreassen ønsker å kjøpe leilighet, og har bedt Silje Sand mael om hjelp. 22:55 Distriktsn­yheter 23:00 Kveldsnytt 23:15 Fortell meg hvem jeg er (6:9) De har kjent på angst, skam og sinne. De ble vitner til terroren i København i 2015. Fem overlevend­e deler sine opplevelse­r. 22:30 Alle mot alle (r) (22:24) Norsk produk Warszawa, 1941: Amelia gir informasjo­n til sin polske kontakt, Grazyna. Hun introduser­er Amelia for et hemmelig nettverk i den jødiske ghettoen. sjon 22:45 The Good Doctor (3:20) 23:30 Fjols til fjells (r) (6:8) Flere gode kandidater står i kø for å få praksispla­ss på St. Bo naventure, og Lim gir Shaun, Claire og Alex jobben som mentor for de mest aktuelle kandidaten­e. Norsk produksjon 22:55 Montys hageverden (r) (8:25) 23:55 Gulag - Sovjets dødsleirar: Stalin strammar grepet (r) (2:3) 23:30 I hodet på en morder (6:7) Svensk dokumen tarserie fra 2020 00:00 01:00 01:55 Brille (r) Special Victims Unit (r) CSI: Miami (r) Gift ved første blikk USA Wahlgrens verden (r) VWMHUQHUV PLGGDJ U 23:55 Pompeiis siste dager (r) (3:3) 02:55 04:05 Vulkanen Vesuv slipper løs sine ødeleggend­e krefter. Alle som fremdeles er i byen, blir drept. 00:30 01:30 I hodet på en morder Drømmefell­en (r) 7KH ; )L les (r) NCIS: Los Angeles (r) *LUOIULHQGV· *XLGH WR 'LYRUFH How I Met Your Mother 04:55 23:40 Hawaii Five-0 (r) (11:24) 02:30 Amerikansk dramaserie 03:30 04:25 05:25 00:55 Michael Palins beste reiser: Sahara (r) Ikke spør om det: Prest (r) NRK nyheter 00:40 01:40 00:40 01:30 02:25 Den tynne blå linjen (r) blå linjen (r) Chicago Fire (r) Den tynne +DZDLL )LYH 3DFLÀF %OXH U U Bull (r) Blue Bloods (r) 01:40 02:00 02:40 03:25 06:00 Morgonstud­ion 16:45 McLeods döttrar 17:30 Sverige idag 18:00 Rapport 18:15 Kulturnyhe­terna 18:28 Sportnytt 18:33 Lokala nyheter *R·NYlOO 19:30 Rapport 19:55 Lokala nyheter 20:00 Fråga doktorn hälsa 21:00 Seniorsurf­arna 21:30 Veckans brott 22:00 Sportnytt 22:15 Lokala nyheter 22:25 Rapport 22:30 Billions 23:30 Jamestown .LOOLQJ (YH 06:30 Midnight Traveler 8QVHHQ (QHP\ 14:45 Fanget i friheten 15:20 Nyheter, vaer og sport 15:25 All Together $PHULFD·V $QLmal Hoarder: Horror at the Zoo 17:50 Nyheter, vaer og sport 17:55 For Somebody (OVH 19:15 The Fight 20:50 Nyheter, vaer og sport 20:55 Masks Off 21:50 Masks Off 22:45 Masks Off 23:40 Masks Off 19:30 Side om side: Nytt liv 19:55 Verdens minste kommentato­rboks: Tromsø 20:00 Stolthet og forfall: Chili con Merethe 06:00 Whose Line Is It Anyway? 15:30 The King of Queens 16:00 Simpsons 16:30 Simpsons 17:00 Seinfeld 17:30 Seinfeld 18:00 Border SecuULW\ $PHULFD·V )URQW Line 18:30 Border SecuULW\ $PHULFD·V )URQW Line 19:00 S.W.A.T. 6($/ 7HDP 21:00 World War Z 8()$ Champions League Highlights 23:50 Batman v Superman: Dawn of Justice 06:00 Scrubs 17:00 Alarm 112 - På liv og død 18:00 Ødemarkens menn 19:00 Fjorden Cowboys 19:30 Blålys 20:00 Police Intercepto­rs 21:00 Dog Patrol 21:30 Border Patrol (NVSHGLVMRQ Lothepus (NVSHGLVMRQ Lothepus 23:00 Blålys 23:30 Police Intercepto­rs 00:30 Nightmare Tenants, Slum Landlords 06:00 Pengejaege­rne - Svindlerne­s marionetad­vokater 18:00 Skattejaeg­erne 2015 09:00 SVT Forum 18:00 Under klubban 18:30 Nazisterna­s sista dagar 19:25 K-märkta ord 19:30 Modern och dottern 20:00 Världens historia: Franska revolution­en (Q ELOG EHUlWWDU 21:00 Aktuellt 21:34 Kulturnyhe­terna 21:41 Nyhetssamm­anfattning 21:45 Corona special 22:00 Utrikesbyr­ån /RXLV 7KHURX[ Vad hände sen? 23:20 Kubrick om Kubrick (NRQRPLE\UnQ 05:08 Home and Away (Q SODWV L VROHQ Vintersol (Q SODWV L VROHQ Vintersol (IWHU IHP 18:50 Keno 19:00 TV4Nyheter­na 19:17 Sporten 19:23 TV4Vädret 19:30 Farmen 20:00 Mandelmann­s gård 21:00 Landskampe­n 22:00 TV4Nyheter­na (NRQRPLQ\heterna 22:40 Sporten 22:55 TV4Vädret 23:02 CSI 00:00 Hawaii 5-0 00:55 Hawaii 5-0 06:00 Husjakt i Karibia 09:55 Husjakt i 0H[LFR 10:25 Husjakt i 0H[LFR 11:00 Oppussing i hjembyen 12:00 90 Days to Wed 13:00 Ungkaren 15:00 Mor og datter pusser opp 16:00 Oppussing i hjembyen 6RÀDV HQJOHU 18:05 Ullared 19:00 Mom 6RÀDV HQJOHU 6LQQDVQHNN­HU·Q 21:30 Første date Australia 22:35 Marksommer 00:40 Dead Silent 79 $9,6(1 18:55 Vores Vejr 19:05 Aftenshowe­t 20:00 Kender Du Typen? - Med e-cigaret og instrument­er 20:30 Faber og pigekoret 79 $9,6(1 21:25 Horisont 22:00 Camilla Läckbergs Fjällbacka­mordene 23:30 Gift ved første blik USA III 00:15 Taggart: Tango med døden Svigermor får plutselig et midlertidi­g hukommelse­s tap. Men hvorfor husker hun Else, Sigurd sin ungdomsfor­elskelse, og ikke Merethe? 20:30 Stolthet og forfall: Feminist, javisst 21:05 Search Party 21:30 Tsunami 22:30 Kjendis-VM: Alpint 22:50 Kjendis-VM: Skiskyting 23:10 Verste mesterskap­et ))". ( +/('" !1 % . )3/0 -6 "+ +3 ('5(("+(+&2 ,..5+ /0,.('5(("+7% . -.,#"/',+")0 ('5(("+10/03. #,. %, 3(,(("+ 00"+ $'")!". #,. %")" 10&(("+ 10"+,* 2 .". #. "+!". ) *" ,$ &$ .""+ $$ . 00 #."* 0&) '1+& "00 10&(( ,$ "/5( 10&(( & +"00 10&(( 4 . 00(,!" /" ."*2&/ !&00 #,.!")/ "2&/ 0 2 +$". "))". 1$"/1+! #0"+ ) !"0 +, #,.!") 4 ( 0"$,.&