Stavanger Aftenblad

Gjør Møllekvart­alet grønt!

LEDER: Politikern­e i Sandnes gjør helt rett i å stå på kravene om grønn fasade på byens høyeste bygg.

-

Boligkompl­ekset i Møllekvart­alet på Sandnes er byens høyeste bygning. Planene var omstridte da de først kom, for dette ruver, og det står slik at alle som bor, jobber og ferdes i Sandnes vil se det på naert hold.

Da planene ble godkjent, var bygget kledd med grønne planter på utsiden, for å gjøre fasaden mykere. Sånn har det ikke blitt. Utbygger forklarer at balkongene har blitt innglasset fordi det kan bli mye vind oppover i etasjene, og åpne balkonger er ikke sikkert – ting kan fyke ut. Grønne planter oppover hele fasaden mener de vil gi mye støy inne i bygningen når det blåser, og fare for at noe kan blåse ned.

Nå er det ikke nytt for noen at det blåser her. At en åpen balkong i 13. etasje kan bli en noe forkavet opplevelse mange dager, overrasker ingen. Det er uforståeli­g at ikke utbygger hadde tatt høyde for vind og vaer i den grønne fasaden som ble presentert på tegningene.

Selv mener de at endringene ligger innenfor den regulering­splanen som er godkjent, og at denne åpner for innglasset­e balkonger. Å få til planter på utsiden av bygget, er teknisk og økonomisk utfordrend­e.

I juni i fjor sendte arkitekten som nå er inne i prosjektet et forslag til kommunen om å bruke klatreplan­ten pipeholurt på den delen av fasaden som er naermest bakken og naermest folk. Grønne planter oppover hele fasaden mener de vil gi mye støy inne i bygningen når det blåser, og fare for at noe kan blåse ned.

Vi skjønner politikern­es skepsis til å gi etter for endringer på fasaden. Det gir et mye hardere bygg, og de er i tillegg redde for signalet det vil sende, både til utbyggere og til sine egne innbyggere. De vil ikke gi utbyggere inntrykk av at det bare er å bygge først, og søke om tilgivelse for endringer etterpå.

Politikern­e i Sandnes fortjener honnør for måten de har oppgradert Sandnes sentrum på de siste årene. Byen inviterer virkelig til å bruke uterommene til noe annet enn bare å kjøre forbi eller vente på bussen.

Det er derfor ekstra synd at det mest ruvende og mest omstridte bygget ikke klarer å innfri forventnin­gene de selv skapte da tegningene ble presentert og planene godkjent.

At fasaden skulle kles med planter, var en klar betingelse fra politikern­e. Ingenting ved forholdene på tomten eller i byen har gjort dette vanskelige­re enn det var den gangen. De måtte selv ha sjekket om den grønne fasaden ville vaere teknisk og økonomisk gjennomfør­bar, og balkongene attraktive for beboerne, lenge før de gikk i gang.

De har glasset seg selv inn i et hjørne, og det kan ikke vaere politikern­e i Sandnes som skal ta støyten for det. Utbygger må finne en løsning, og den må vaere grønn.

Det er uforståeli­g at ikke utbygger tok høyde for vind og vaer.

 ?? PÅL CHRISTENSE­N ?? Mølletårne­t i Møllekvart­alet ble ikke helt slik som det så ut på tegningene.
PÅL CHRISTENSE­N Mølletårne­t i Møllekvart­alet ble ikke helt slik som det så ut på tegningene.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway