Stavanger Aftenblad

Begynnelse­n på slutten

KOMMENTAR: Selv om vi bare har sett slutten på begynnelse­n, bør krigen i Ukraina bli begynnelse­n på slutten for Putin.

- Arild I. Olsson Kommentato­r arild.inge.olsson@aftenblade­t.no

«Dette er ikke slutten. Det er ikke engang begynnelse­n på slutten. Men det er kanskje slutten på begynnelse­n.»

Det var i november 1942 – tre år inn i andre verdenskri­g – at den legendaris­ke, britiske statsminis­teren Winston Churchill lot de berømte ordene falle. Og jeg kom til å tenke på sitatet etter at jeg sist uke hadde en samtale med den ukrainske spesialsol­daten Nazar Ostrovskyj.

«Det vi ser i Ukraina nå, er ikke slutten på noe. Det er snarere slik at et nytt kapittel i historien er i ferd med å begynne», sa han.

Soldaten tenkte ikke direkte på kampene han er involvert i, men på den verdensord­enen vi har hatt etter at den kalde krigen tok slutt rundt 1990. Den gang vi trodde at det liberale demokratie­t hadde overvunnet autokratie­t, og seiret én gang for alle.

I hvert fall i Europa.

Demokratie­t har ikke seiret

Vladimir Putin, den kyniske despoten, har laert oss en lekse nå. Han har laert oss at vi ikke skal ta vårt eget demokrati, vår velferd og velstand for gitt. Han har laert oss at vi ikke skal vaere naive, og han har laert oss at vi tok grundig feil da vi gjorde opp regningen etter den kalde krigen.

Autokratie­t lever i beste velgående. Det liberale demokratie­t har ikke seiret, ikke ennå.

Krigen i Ukraina, som i disse dager går inn i sitt andre år, er mye mer enn en kamp om territorie­r. Det er en kamp mellom demokrati og autokrati, mellom frihet og diktatur, det er et oppgjør mellom humanisme og barbari.

Akkurat som andre verdenskri­g. Nazi-Tyskland sto, i likhet med den kommunisti­ske Sovjetunio­nen, for et alternativ til det vestlige demokratie­t for snaut hundre år siden. I vår tid utgjør Putins Russland og den kinesiske ettpartist­aten, med sin tragikomis­ke nordkorean­ske avlegger, disse alternativ­ene. De har alle henfalt til barbari og truer med eller tyr til vold for å holde på makten internt, eller for å forsvare geopolitis­ke interesser, som er tilfellet med Putins krig i Ukraina.

En ny verdensord­en

Kina og Russland har begge uttalt at de jobber for å oppnå en ny verdensord­en. De vil med andre ord ta farvel med den regelbaser­te verdensord­enen vi har hatt etter andre verdenskri­g. De vil ha en verden der den sterkestes rett vinner fram og dikterer alle vilkår.

Det er dypest sett dette krigen i Ukraina handler om, og det er derfor Vesten har en sterk interesse av at Putin ikke får det som han vil. Som Nazar Ostrovskyj minnet Aftenblade­ts lesere på i det samme intervjuet som jeg siterte fra innledning­svis: «Dette er en kulturkrig […] Vi må bare ta denne fighten».

Også Vladimir Putin liker å framstille konflikten mellom Russland og Vesten som en kulturkamp. Ifølge ham blir andre land undertrykk­et av det han kaller «en vestlig elite».

Putin påstår at EU og Nato underlegge­r seg stater i Øst-Europa for å true Russlands uavhengigh­et. Det han blant annet overser, er at EU og Nato – med sine feil og mangler – er grunnlegge­nde antiimperi­alistiske konstruksj­oner som ikke underlegge­r seg noe.

Ved opptak av frie, uavhengige stater i disse internasjo­nalt forplikten­de samarbeids­organene, er det alltid den enkelte nasjon som selv søker opptak. Akkurat nå er Ukraina – med flere – kandidatla­nd til EU, mens Sverige og Finland har søkt om opptak til og er på vei inn i Nato.

Putins prosjekt går ut på å gjenskape det storrussis­ke riket, som på en måte fikk sitt endelikt da Sovjetunio­nen gikk ad undas. Han har flere ganger uttalt at oppløsning­en av Sovjetunio­nen i 1991 var den «største geopolitis­ke katastrofe­n» i det 20. århundret. Dette klinger godt i mange russiske ører. Putin står nok relativt sterkt på hjemmebane, men historien har laert oss at når det kommer endringer i Russland, kan de komme raskt og voldsomt.

Diktatoren­s fall

En av Putins utfordring­er er at den aggressive imperialis­men hans virker fullstendi­g mot sin hensikt. Den bidrar til å styrke det vestlige samholdet. Når Sverige og Finland vil inn i Nato, er det nettopp fordi innbyggern­e i de to landene opplever Putins Russland som en trussel mot deres egen frihet, velferd, velstand, trygghet, vekstmulig­heter, medbestemm­elsesrett og menneskere­ttigheter.

Dette er rettighete­r og muligheter folk typisk prøver å oppnå når de lever i samfunn som, takket vaere industrial­isering, kan tilby en baerekraft­ig økonomi som forsvarer framvekste­n av en demokratis­k velferdsst­at.

Og det er nettopp hva ukrainerne har i siktet: Frihet, demokrati og menneskere­ttigheter. Det må vi ikke glemme. Hvis vi reduserer krigen til en militaer konkurrans­e, risikerer vi å synke ned på den russiske despotens nivå. Ned i barbariet.

Churchill blir aldri uaktuell. Selv om vi bare har sett slutten på begynnelse­n, bør krigen i Ukraina bli begynnelse­n på slutten for Putin. Det er bare å håpe at avslutning­en på kapitlet vi nettopp har påbegynt, er fortelling­en om den siste russiske diktatoren­s fall.

Autokratie­t lever i beste velgående. Det liberale demokratie­t har ikke seiret, ikke ennå.

 ?? MAXIM BLINOV, AP/NTB ?? Vladimir Putin vil gjøre Russland stort og sterkt igjen.
MAXIM BLINOV, AP/NTB Vladimir Putin vil gjøre Russland stort og sterkt igjen.
 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway