Stavanger Aftenblad

Ny tvil om lang Tasta-kulvert

STAVANGER: Befolkning­en på Tasta hadde knapt rukket å slå seg til ro med at det blir lang kulvert på ny E39 Smiene Harestad, kommer det på ny en kjepp i hjulet fra Statens vegvesen.

- Stein Halvor Jupskås stein.jupskaas@aftenblade­t.no

I et brev til ordførerne i styringsgr­uppen for bymiljøpak­ken skriver avdelingsd­irektør Tone Margrethe Oppedal at Vegvesenet på ny må vurdere kortere kulvert på E39 mellom Smiene på Tasta og Harestad i Randaberg.

Kulverten har vaert en verkebyll i årevis, og har vaert en forutsetni­ng i bortimot 20 år for at Stavanger kommune skulle godta en europavei i dagen gjennom den folkerike bydelen Tasta.

Uferdig lenke

For gjennomgan­gstrafikke­n kan den 3,8 kilometer lange strekninge­n bli liggende som en uferdig og køutsatt tofeltsvei mellom fullførte Ryfast/Eiganestun­nelen og den nå påbegynte Rogfasttun­nelen.

Så sent som i oktober kunne ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) gledestrål­ende slå fast at nå var endelig lang kulvert i boks, og at man heller ikke etter alt å dømme trengte å droppe en avkjøring fra ny E39 naer det som i dag på folkemunne kalles Gabbas-krysset.

– Helt oppgitt

Nå ser det altså annerledes ut igjen.

– Vi kommer til å legge fram en sak om dette i styringsgr­uppemøtet 22. mars, men mente det var på sin plass å informere ordførerne om dette allerede nå, sier Tone Margrethe Oppedal til Aftenblade­t.

Ordfører Kari Nessa Nordtun er både skuffet og overrasket, og reagerer kraftig på de nye signalene fra Statens vegvesen.

– Jeg blir helt oppgitt. Vi har fått godkjent av Vegdirekto­ratet fravik for en noe smalere firefeltsv­ei, slik at det både kunne realiseres kryss på E39 og lang kulvert. Nå ønsker Statens vegvesen en ny omkamp. Dette er uhørt og helt uaktuelt for oss, etter at vi har kuttet på dette prosjektet i år etter år, sier Nessa Nordtun.

– Hva vil du gjøre nå?

– Vi kan ikke gi oss. Selv om jeg begynner å bli mektig lei av disse omkampene, er det viktig at vi tydeliggjø­r for statlige myndighete­r hvor viktig denne saken er, ikke bare for de som bor på Tasta, men også for veldig mange andre i Stavanger-regionen.

– Latterlig

Leder i Tasta kommunedel­sutvalg, Leif Høybakk (FP), sa alt i oktober at han ikke ville juble før veien var ferdig.

– Slik sett er jeg ikke overrasket over den siste utviklinge­n i saken, men jeg er forbanna. Det må vaere grenser for hvor lenge denne saken skal gå fram og tilbake, og hvor mye penger som skal brukes på å utrede og planlegge. Dette virker rett og slett latterlig for befolkning­en på Tasta, sier Høybakk.

For egen del legger han til at han mener avkjøringe­n i Tastakryss­et er et viktigere element i veiprosjek­tet enn lang kulvert.

– Forskjelle­n på lang og kort kulvert er stor i meter, men ikke så stor når det gjelder virkning for lokalmiljø­et. Jeg mener helt klart at krysset med avkjøring er viktigere, sier Høybakk.

Pengemange­l

Nok en gang er det penger det handler om fra veimyndigh­etenes side. Vegvesenet er i ferd med å sende inn opplysning­er og prioriteri­nger til rulleringe­n av Nasjonal transportp­lan (NTP).

«På grunn av mindre økonomiske rammer må vi se på alle muligheter til å redusere kostnader på prosjekten­e vi skal vurdere», skriver Oppedal til ordførerne.

Ikke tunnel

Der er altså kulverten forbi Tasta skole igjen i spill.

Lang kulvert har vaert et absolutt krav fra kommunens side helt siden det opprinneli­ge kravet om tunnel under bydelen ble avvist for om lag 20 år siden.

Lenge sto det mellom en kort kulvert på 270 meter og en lang på 495. Da utsiktene til en løsning så lyse ut i høst, hadde man landet på et kompromiss, en 400 meter lang overbygnin­g, som både skulle sikre støyskjerm­ing for Tasta skole og fri ferdsel oppå, mellom boligområd­ene på Tasta og friområden­e ved Store Stokkavatn.

Til gjengjeld var kommunen klar til å godta en noe smalere veiprofil, 21 meter i stedet for 23 meter, samt 80-grense på strekninge­n.

 ?? PÅL CHRISTENSE­N ?? Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap), her flankert av Frode Myrhol og Leif Høybakk (begge FP) var svaert fornøyd med utsiktene for E39 gjennom Tasta sist oktober. Nå er tvilen tilbake for fullt.
PÅL CHRISTENSE­N Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap), her flankert av Frode Myrhol og Leif Høybakk (begge FP) var svaert fornøyd med utsiktene for E39 gjennom Tasta sist oktober. Nå er tvilen tilbake for fullt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway