Stavanger Aftenblad

Reinsdyren­e trekker mot hytter i Sirdal

SIRDAL: Store mengder reinsdyr er observert ved hytter i Sirdal. Statens naturoppsy­n (SNO) anbefaler hytteeiere å la dyrene vaere i fred.

- Veronica Irmelin Ellingsen veronica.irmelin.ellingsen@ aftenblade­t.no

– Normalt ser man noen ganger spor og kanskje 10–15 dyr, men nå er det flokker på 30–40, sier daglig leder for Vesterlen speiderkre­ts, Ivar Anton Nøttestad.

Dette har blitt en ukentlig observasjo­n siden nyttår for speiderne som har beredskap øverst i Sirdal.

– Så mye mer dyr over lang tid har vi ikke observert på mange år.

De største flokkene på rundt 100 dyr har de sett på turer til Taumevatn.

Nøttestad forteller videre at reinsdyr vanligvis er menneskesk­y. Derfor er det unormalt at de blir ved løypene når det er mange folk der. Naturoppsy­n i Statens naturoppsy­n (SNO), Guro Sødergren, kan heller ikke forklare endringen.

– Når vi har vaert ute i sørområden­e i Setesdal Vesthei, har beiteforho­ldene ikke vaert så verst for dyrene. Derfor er det litt overrasken­de at de trekker ned på denne måten, sier hun.

Ikke oppsøk dyrene

I forbindels­e med vinterferi­euken er det mange som drar til hyttene sine i Sirdal. Med mye villrein i området forteller Sødergren at det er viktig å vise hensyn og respekt hvis du er heldig nok å se dem.

– Ikke oppsøk dyrene for å ta bilde. Hunnene går med kalv i magen og når de trekker ned mot folk, er motivasjon­en for å finne mat større enn frykten for mennesker.

Det viktigste tipset hennes er derfor å la dyrene vaere i fred.

– Hold avstand til reinsdyren­e og tenk på hvor vinden kommer fra, sier hun og forklarer at man bør stå slik at vinden ikke tar med seg lukt av mennesker mot dyrene.

Båndtvang

Reinsdyren­e er i en sårbar periode. Derfor oppfordrer Statens naturoppsy­n hyttefolk til å ha hunden i bånd.

Plan- og miljøkonsu­lent i Sirdal kommune, Sven Sandvik, forteller at det tidligere har blitt innført ekstraordi­naert båndtvang i perioder med mye reinsdyr, men at hundeeiere har et eget ansvar.

– En kan ikke vente på at kommunen skal komme med ekstraordi­naert båndtvang. Her må hundeeiere ta ansvar og ha hunden i bånd.

 ?? IVAR ANTON NØTTESTAD ?? Store mengder reinsdyr er observert ved Hilleknute­n i Sirdal.
IVAR ANTON NØTTESTAD Store mengder reinsdyr er observert ved Hilleknute­n i Sirdal.
 ?? PÅL CHRISTENSE­N ?? Guro Sødergren forteller at det er viktig å vise hensyn overfor reinsdyren­e.
PÅL CHRISTENSE­N Guro Sødergren forteller at det er viktig å vise hensyn overfor reinsdyren­e.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway