Stavanger Aftenblad

NMS og ny partner skal bygge ut Misjonsmar­ka

STAVANGER: Den sørlige delen av Misjonsmar­ka på Kampen skal bygges ut. Det Norske Misjonssel­skap har valgt Obos som ny partner for boligprosj­ektet.

- Stein Halvor Jupskås stein.jupskaas@aftenblade­t.no

Opprinneli­g ville NMS Eiendommer regulere hele området samlet, men valgte, etter en viss støy, å dele regulering­sområdet i to.

Det innebar at planen for Misjonsmar­ka sør ble lagt litt på is i påvente en ny plan for den nordre delen av området, selve skoleområd­et, der Høgskolen VID har sin nye campus.

Ny plan, bygd bygg

Nord-planen skal også omfatte og dermed gjøre lovlig den ulovlige toppetasje­n i undervisni­ngsbygget som NMS Eiendommer leier ut. Kommunen ga opprinneli­g dispensasj­oner for at utbygger kunne bygge. Statsforva­lteren mente imidlertid at dispensasj­onene gikk for langt i forhold til gjeldende regulering­splan, og kjente dem ugyldige.

Kommunen har senere gitt nye dispensasj­oner som gir midlertidi­g rett til bruk av den omstridte etasjen.

Naboklager på kommunens dispensasj­oner er stadig til behandling hos Statsforva­lteren.

Når det gjelder planene om boliger og naering på det gjenvaeren­de området i sør, ned mot Seehusens gate, ble det alt høsten 2019 lagt fram planer om anslagsvis 200 nye boliger i kvartalet og byggehøyde­r fra 4–8 etasjer, med de høyeste byggene inn mot hageområde­t.

Også i fjor vår ble det lagt fram en skisse for utbygginge­n, utført av arkitektfi­rmaet Gottlieb Paludan.

Starter på null

– Er det denne planen dere vil bygge videre på nå?

– Det er mulig vi vil skjele til den, men nei, tanken er at vi begynner helt på null igjen. Vi tror at det er både viktig og riktig her. Arkitekt er ikke valgt ennå, sier Helge Eggja, prosjektdi­rektør for OBOS i Rogaland.

– Vi vil nå sette oss ned i fred og ro, slik at vi kan få et best mulig prosjekt for alle parter, både utbygger, naboer og Stavanger kommune. Vi vil først starte med en medvirknin­gsprosess med de som bor og bruker området. Vi ønsker å lytte til deres ønsker og innspill før vi går til tegnebrett­et. Vi mener det også er viktig å få tilpasset boligprosj­ektet til de eksisteren­de forhold og bebyggelse, legger han til.

Grundig jobb

– Hvor mange boliger er det snakk om?

– Det har vi ikke klarlagt ennå. Vi er helt i startfasen og vil ikke låse oss til et bestemt antall boliger eller en bestemt dato for salgsstart ennå. Vi skal ha en god og grundig regulering­sprosess. Om det tar to år eller fire år, vet vi ikke ennå. Men det er en svaert attraktiv tomt. Det har vaert flere interessen­ter som ville vaere partner med NMS om dette prosjektet. Vi er glad for at de valgte oss, sier Eggja.

49 prosent

Obos Nye Hjem signerte sist uke en avtale om å kjøpe 49 prosent av selskapet som skal stå for utviklinge­n av tomten, resten eies av NMS. NMS Eiendommer er forvalter og utvikler av eiendommen­e som eies av

Det Norske Misjonssel­skap (NMS).

Om sin nye partner Obos, uttaler Helge S. Gaard, generalsek­retaer i NMS, følgende i en pressemeld­ing.

– For NMS og NMS Eiendommer har det vaert vesentlig å finne en partner som kan stå godt til verdiene våre og som er samfunnsby­ggende. NMS ser virkelig frem til et langt og godt samarbeid der vi får frem områdets saerpreg sammen med Obos, sier Gaard.

Førstegang­sbolig

Noe som er klart, er at Obos vil satse på å tilby sine boligkjøps­modeller Deleie og Bostart i prosjektet.

– Deleie og Bostart gjør inngangen inn i boligmarke­det litt enklere, kanskje saerlig for førstegang­skjøpere. Vi ønsker å tilby boliger som mange har råd til å kjøpe, sier Helge Eggja.

 ?? JAN INGE HAGA ?? Mannsterk markering av nytt samarbeid. Fra v. Pelle Wister, daglig leder NMS Eiendommer, Helge S. Gaard, generalsek­retaer i Det Norske Misjonssel­skap, konsernsje­f Daniel Siraj, i OBOS og Helge Eggja, prosjektdi­rektør for OBOS i Rogaland.
JAN INGE HAGA Mannsterk markering av nytt samarbeid. Fra v. Pelle Wister, daglig leder NMS Eiendommer, Helge S. Gaard, generalsek­retaer i Det Norske Misjonssel­skap, konsernsje­f Daniel Siraj, i OBOS og Helge Eggja, prosjektdi­rektør for OBOS i Rogaland.
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway