Stavanger Aftenblad

84-åring tungekysse­t 14-åring

DOM: Den aldrende mannen er tidligere dømt for liknende forhold. I en årrekke har den tiltalte 84-åringen kommet med slibrige bemerkning­er til kvinner i Stavanger.

- Cornelius Munkvik cornelius.munkvik@aftenblade­t.no

En 84 år gammel mann er i SørRogalan­d tingrett dømt for å ha tungekysse­t en 14 år gammel jente. Hendelsen fant sted i Stavanger sentrum en fredag i september i fjor.

Da rettssaken mot den tidligere domfelte mannen startet i Stavanger tinghus, erkjente han ikke straffskyl­d. 84-åringen innrømmet at han hadde kysset jenta en gang på hvert kinn, og også én gang på munnen. Det var imidlertid aldri snakk om noe tungekyss, ifølge tiltalte selv.

Dessuten, forklarte han, var det 14-åringens venninner som ba ham om å kysse fornaermed­e. Venninnene skulle filme hendelsen.

Holdt henne fast

I deres vurdering av saken legger tingrettsd­ommer Rune Høgberg og de to meddommern­e avgjørende vekt på det fornaermed­e selv og ei av hennes venninner har forklart i tilrettela­gte avhør.

Forklaring­ene er nøkterne og baerer ikke preg av overdrivel­ser. Fornaermed­e ga dessuten opplysning­er om hvordan kyssene som 84-åringen nå dømmes for føltes.

Det stemmer at de var noen av 14-åringens venninner som inviterte tiltalte bort til dem. De visste hvilket rykte mannen har.

Etter å ha kysset fornaermed­e en gang, satte han seg ned sammen med henne i et busskur. Da 14-åringen skulle gå, reiste også tiltalte seg. Retten finner det bevist at han da holdt fornaermed­e fast og tungekysse­t henne en gang til.

Selv om hendelsen hadde en spesiell foranledni­ng, hvor han altså ble bedt om å gjøre det, kommer en enstemmig rett til at 84-åringens handling ikke bare er klart uakseptabe­l. Kyssene er også straffbare, og rammes av straffelov­en paragraf 304 – som omhandler seksuell handling med barn under 16 år.

Retten kommer til at 45 dagers fengsel er riktig reaksjon.

Kan bli anket

84-åringen har foreløpig ikke bestemt seg for om tingretten­s dom skal ankes. Hans forsvarer, advokat Ørjan Eskeland i Adius Advokater, sier til Aftenblade­t at han skal ha et møte med tiltalte etter vinterferi­en, og at det da vil bli diskutert en eventuell anke.

I tillegg til fengselsst­raffen dømmes 84-åringen til å betale 25.000 kroner i oppreisnin­gserstatni­ng til fornaermed­e. Dette er en langt lavere erstatning­ssum enn hva som ble anført under rettssaken – 60.000 kroner.

– Fin jente

I tillegg til overgrepet mot 14åringen dømmes 84-åringen for skremmende og plagsom oppførsel overfor tre andre unge tenåringer. Disse episodene ligger lengre tilbake i tid – høsten 2021. Den lange tiden det har tatt å få avgjort disse sakene er et brudd på 84-åringens menneskere­ttighet.

To av jentene ble utsatt for mannen i eller ved en skolegård i Stavanger. Den tredje i en undergang i den samme bydelen.

Retten finner det bevist at 84åringen strøk ei av jentene på låret og en annen av dem over håret. «Fin jente», skal han ha sagt.

 ?? JON INGEMUNDSE­N ?? 84-åringens forsvarer, advokat Ørjan Eskeland.
JON INGEMUNDSE­N 84-åringens forsvarer, advokat Ørjan Eskeland.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway