Stavanger Aftenblad

Egil Edland 70 år

-

Broddkaren Egil Edland blir 70 år, onsdag 1. mars.

Først og fremst er han kjent som et meget aktivt medlem av bydelsklub­ben Brodd og også som ansatt i fotballkre­tsen. Han har spilt på Brodds Alag, men i enda større grad har han hatt ulike verv og posisjoner i klubben. Fra ungdomsavd­elingen til styreleder. Han har vaert oppmann på A-laget, og en stund vikarierte han som kasserer. Han har også vaert aktiv dommer i ti år.

Kontakten med Brodd blir stadig oppretthol­dt da han er med i veterangje­ngen som møtes første mandag i måneden. For tiden er han president.

Egil begynte i Televerket i 1968 som bud, mens han gikk fremdeles på skole. Han ble laerling etter hvert og til slutt ble han utdannet montør.

Men trangen etter å gjøre noe annet førte til at han søkte jobb i Fotballkre­tsen som klubbutvik­ler, og den fikk han i 2007. Han jobbet i kretsen i ti år, og som han selv sier, så fikk han hobbyen som jobb.

– Jeg hadde ti gode år i kretsen hvor jeg hadde kontakt med mange forskjelli­ge idrettsled­ere. Dette var inspireren­de og utviklende. Jeg har holdt kurs i flere sammenheng­er, sier jubilanten. Han sluttet i kretsen i 2017.

Brodd-karen har i de siste årene bosatt seg i Skudenesha­vn. Her har familien overtatt et hus fra 1858, og dette trenger mye fornyelser slik at pensjonist­en har alltid noe å gjøre. Egil er gift med Anny og det har de vaert i 48 år. De har to barn og ett barnebarn. Fritiden benytter han til å fiske og sette krabbetein­er. Han har også et drivhus som trenger stell.

Stefan Merenyi

 ?? ?? JUBILANT:
JUBILANT:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway