Stavanger Aftenblad

Ketil SolvikOlse­n tar ikke gjenvalg som nestleder i Frp

- NTB

POLTIKK: Ketil Solvik-Olsen vil ha en pause fra politiske verv og vil ikke stille til gjenvalg som første nestleder i Fremskritt­spartiet.

Solvik-Olsen har informert valgkomite­en om at han takker nei til en ny periode. Frp må dermed velge ny nestleder på landsmøtet i april.

– Etter mange runder som nestleder i Fremskritt­spartiet takker jeg nei til gjenvalg. Jeg er på et sted i livet hvor jeg trenger å ta en liten pause fra krevende politiske verv slik at jeg bedre kan følge opp naere personer som trenger en hjelpende hånd, skriver han i en pressemeld­ing.

Han skriver videre at familien og naere venner betyr mye for ham, og at han vil prioritere dem som står ham naermest i tiden som kommer. Sammen med jobben i det private naeringsli­vet gjør det at det blir vanskelig for ham å ha tillitsver­v som krever at han stiller opp på små og store arrangemen­ter over hele landet, beskriver han.

– Jeg har allerede dårlig samvittigh­et for at jeg ofte må takke nei til invitasjon­er fra mange Frp-lag, og det vil tilta etter hvert som vi går inn i et viktig lokalvalg. Jeg vet samtidig at jeg vil få enda dårligere samvittigh­et dersom jeg ikke er der for mine naermeste, skriver Solvik-Olsen.

Han sier det ikke har vaert en enkel beslutning å sette politikken på pause fordi han fortsatt har et sterkt samfunnsen­gasjement.

– Samtidig vet jeg at ingen er uunnvaerli­g, og det er mange dyktige menn og kvinner i partiet som kan fylle rollen som nestleder. Da er det bedre at vervet overlates til en som kan løse oppgavene bedre enn jeg kan akkurat nå.

 ?? KRISTIAN JACOBSEN ?? Ketil Solvik-Olsen tar igjen pause fra rikspoliti­kken.
KRISTIAN JACOBSEN Ketil Solvik-Olsen tar igjen pause fra rikspoliti­kken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway