Stavanger Aftenblad

– Vi er klar over at mange er frustrerte

SØR-VEST: På flere politistas­joner i distriktet finnes det nesten ikke ledige passtimer før sommeren. Politiet vil nå ta grep ved å legge ut nye timer på gitte tidspunkt.

- Christine Andersen Johnsen christine.johnsen@aftenblade­t.no

Få ledige passtimer:

– For å skape forutsigba­rhet er det besluttet at vi nå skal iverksette en koordinert plan der det legges ut nye timer konkrete dager, på gitte tidspunkt, på hver av våre sju passlokasj­oner, sier Leif Ole Topnes, leder Felles enhet for utlending og forvaltnin­g i Sør-Vest politidist­rikt.

Målet er at dette skal vaere klart om kort tid, og da vil politiet informere ut om tidspunkte­ne.

– Det vil forhåpentl­igvis bidra til at flere som trenger pass får det i tide, sier han.

Aftenblade­t har sjekket antallet ledige passtimer både i vårt distrikt og andre steder i landet fra og med 1. mars og ut juni. Slik så kalenderen ut onsdag ettermidda­g:

Randaberg: Kun to ledige timer den 28. august. Egersund: En ledig time torsdag 1. juni. Ellers er første ledige time 10.08.23. Sandnes: Ingen ledige timer de neste 6 måneder.

Sola: Ingen ledige timer de neste 6 måneder.

Stord: Mange ledige timer i både mars, april, mai og juni Haugesund: Flere ledige timer neste uke, ellers ingen ledige før i juni.

Etne og Vindafjord, Ølen: En ledig torsdag 2. mars. Ellers flere ledige i mai og juni

Kristiansa­nd: Mange ledige i mars, april, mai, juni Arendal: Mange ledige i mai og juni

Grønland politistas­jon: Mange ledige timer i mars, april, mai og juni.

Bergen vest: Mange ledige timer i mars, april, mai og juni.

Hardanger: Mange ledige timer i mars, april, mai og juni.

Ifølge Topnes er det stort etterslep på pass etter lav reiseaktiv­itet under pandemien som gjør at langt flere enn vanlig har behov for å fornye passet sitt.

I årene frem mot innføring av nytt pass- og ID-tilbud hadde Sør-Vest politidist­rikt om lag 75.000 pass årlig. I år er prognosen 118.500 pass.

– Allerede nå merker politidist­riktet svaert stor pågang fra innbyggere som vil fornye passet sitt, og det forventes ytterliger­e økt trykk de neste månedene inn mot sommeren.

Han legger til:

– Vi er klar over at mange er frustrerte over at det er få ledige timer, og vi tar situasjone­n på alvor. Politidist­riktet har nå iverksatt en konkret plan, som innebaerer omdisponer­e ressurser for å utnytte kapasitete­n på våre passkioske­r enda bedre.

 ?? TORSTEIN LILLEVIK ?? – Vi er klar over at mange er frustrerte over at det er få ledige timer, sier Leif Ole Topnes, leder av Felles enhet for utlending og forvaltnin­g i SørVest politidist­rikt.
TORSTEIN LILLEVIK – Vi er klar over at mange er frustrerte over at det er få ledige timer, sier Leif Ole Topnes, leder av Felles enhet for utlending og forvaltnin­g i SørVest politidist­rikt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway