Stavanger Aftenblad

Farlig vei for Israel

LEDER: Uroen sprer seg til flere deler av det israelske samfunnet, mens regjeringe­n Netanyahu forbereder et konstitusj­onelt kupp.

-

Den israelske regjeringe­n, ledet av den korrupsjon­stiltalte statsminis­teren Benjamin Netanyahu, sørger for å øke konfliktni­vået på alle bauger og kanter.

Nylig ble ti personer drept og over 100 såret da israelske soldater rykket inn i Stavangers vennskapsb­y Nablus på den okkuperte Vestbredde­n, der de møtte vaepnet motstand. Ifølge palestinsk­e medier benyttet de israelske styrkene både skarpskytt­ere og droner under aksjonen i Nablus. Soldatene ble beskutt av militante palestiner­e, og det ble også kastet stein og bensinbomb­er mot dem. Ingen israelske soldater kom til skade.

Denne krigsligne­nde tilstanden er naermest blitt dagligdags etter at Netanyahu kom tilbake og dannet den mest høyreorien­terte regjeringe­n i israelsk historie. Det går knapt en dag uten at vi får rapporter om at israelske tropper eller militante bosettere har drept palestiner­e.

Samtidig fylles de israelske byene av demonstran­ter. Sist helg tok 300.000 til gatene i protest mot regjeringe­ns politikk, som blant annet går ut på å forrykke balansen mellom statsmakte­ne, slik at et flertall i nasjonalfo­rsamlingen kan overkjøre Høyesteret­t. I praksis kan det bety å sette landets konstitusj­onelle lover – tilsvarend­e vår grunnlov – til side.

Hvis for eksempel et knapt flertall i nasjonalfo­rsamlingen Knesset skulle vedta en lov som kansellere­r korrupsjon­srettssake­n mot statsminis­ter Netanyahu, vil dermed Høyesteret­t kunne gripe inn. Det vil innebaere at Israel tar et steg bort fra å vaere en rettsstat og et demokrati, i retning av autokratie­t. Jusseksper­ter ved universite­tene Harvard og Yale i USA kaller det et konstitusj­onelt kupp.

Samtidig har representa­nter for Israel og De palestinsk­e myndighete­ne holdt samtaler i Jordan, i et forsøk på å dempe den uakseptabl­e volden på Vestbredde­n. Partene ble enige om å «deeskalere på bakken og forhindre mer vold». Israelerne må dessuten forplikte seg til ikke å godkjenne nye bosettinge­r i okkuperte områder det neste halve året, men det er for lite – og det kommer for sent.

Uroen sprer seg nå til større deler av samfunnet. Israels blomstrend­e IT-industri opplever at investerin­ger og arbeidspla­sser flyttes ut av landet, ifølge The New York Times og Reuters, i frykt for at regjeringe­n Netanyahu skal fullføre sitt konstitusj­onelle kupp. I verste fall kan Israel risikere både kapitalflu­kt og hjernefluk­t av bibelske dimensjone­r.

Utviklinge­n gir grunn til bekymring på flere nivåer.

Israel risikerer kapitalflu­kt og hjernefluk­t av bibelske dimensjone­r.

 ?? AMIR COHEN, REUTERS/NTB ?? 300.000 israelere tok til gatene for å demonstrer­e mot regjeringe­ns politikk.
AMIR COHEN, REUTERS/NTB 300.000 israelere tok til gatene for å demonstrer­e mot regjeringe­ns politikk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway