Stavanger Aftenblad

Kommunen benekter ansvar etter ulykke ved sykkelstat­iv

STAVANGER: Stavanger kommune og KLP Forsikring påtar seg ikke erstatning­sansvar etter sykkelstat­iv-ulykken i Pedersgata i februar i fjor. Men alle stativene av den aktuelle typen skal fjernes.

- Stein Halvor Jupskås Journalist stein.jupskaas@ aftenblade­t.no

Ulykken skjedde 4. februar i fjor utenfor Pedersgata 40. 15-år gamle Leo Sandqvist og en kamerat gikk innover mot Nytorget. To andre personer kom motsatt vei, akkurat der et sykkelstat­iv, utformet som små sykler i grått konstruksj­onsstål, sto på tvers på fortauet.

For å kunne passere, valgte de to guttene å gå på utsiden av sykkelstat­ivet. Leo snublet og falt og traff det 12 millimeter tynne sykkelstat­ivet med halsen først. Han forsøkte å ta seg for med hendene, men de traff bare tom luft.

Gutten ble livstruend­e skadet, men ble med nød og neppe reddet av ambulansep­ersonell som raskt kom til stedet.

Senere har han gått gjennom en lang medisinsk behandling, først for å kunne puste ved egen hjelp igjen, og så for å få stemmebånd tilbake i funksjon. 16-åringen har fått fastslått 23 prosent medisinsk invalidite­t etter ulykken, blant annet fordi skadene i halsen hemmer oksygenopp­taket.

Avviser ansvar

KLP Skadeforsi­kring mener at risikoen han ble utsatt for ikke skiller seg vesentlig fra den risiko alle blir eksponert for når man beveger seg til fots i bymiljøet.

Forsikring­sselskapet avviser også at kommunen ved sin plassering av sykkelstat­ivet har innsnevret ferdselsso­nen i strid med retningsli­njene, og at det dermed oppstår et erstatning­sansvar.

For det første vises det til at nye retningsli­njer først ble innført i november 2020, mens det aktuelle sykkelstat­ivet ble satt opp i 2019.

I tillegg mener forsikring­sselskapet at det har betydning at Leo og kameraten gikk på utsiden av stativet i stedet for å vente på at de som kom mot dem hadde passert.

«At han da snubler i sykkelstat­ivet på utsiden mot veibanen, har ikke sammenheng med at ferdselsso­nen er for liten», heter det i KLPs vurdering.

Risiko

Familien mener at kommunen indirekte innrømmer et ansvar ved å fjerne alle stativene av den aktuelle typen.

– For oss er det åpenbart at man her har plassert ut farlige innretning­er i gatemiljøe­t uten tilstrekke­lig risikovurd­ering, sier far Rickard Sandqvist.

Familien vurderer fortsatt, i

koster om lag 18.000 kroner stykket. Prislappen for 207 slike blir dermed anslagsvis 3,7 millioner kroner.

I alt skal det komme på plass 500 nye sykkelstat­iv av typen astativ, formet som en variant av bokstaven a. De er 50 millimeter tykke og avrundet, der de «gamle» Sykkel i Stavanger-stativene var 12 millimeter og firkantet i formen.

Fremskynde­t

Kurt Idland er kommunalsj­ef for idrett og utemiljø i Stavanger kommune. Han bekrefter at alle de 12 millimeter tykke stativene av typen «Sykkel i Stavanger» skal fases ut.

– Vi har begynt i sentrum og på steder som har stor sykkeltraf­ikk ellers, som for eksempel ved skoler, barnehager og friområder. Så jobber vi oss ut i bydelene, sier han.

– Var det ulykken for ett år siden som førte til at dere gjør denne jobben nå?

– Det var i hvert fall en medvirkend­e årsak. Kommunepol­itikerne har bedt om å prioritere utskifting av disse stativene. Vi valgte også umiddelbar­t å fjerne en del stativer i sentrum for å forebygge flere mulige skader. Vi skulle uansett i gang med en utskifting av sykkelstat­iver, men basert på den hendelsen ble utskifting­en framskynde­t, sier Idland.

– Kommunen har nylig lagt ut en artikkel om utskifting­en på sine hjemmeside­r. Er det bevisst at ulykken i Pedersgata ikke nevnes med ett ord?

– Artikkelen handler om framtiden og sykkeltilr­etteleggin­g, ikke om hendelser som skjedde før i tiden og er informert om og diskutert både i offentlige møter og i media. Det nye er den planlagte utskifting­en og god informasjo­n til våre innbyggere, sier Idland.

– Hva kan du si om den juridiske vurdering av hvorvidt kommunen kan stilles ansvarlig for ulykken i Pedersgata?

– Vårt forsikring­sselskap KLP har behandlet denne saken. KLP har vurdert det slik at Stavanger kommune ikke er erstatning­sansvarlig for den oppståtte skaden, sier Idland.

– Var kommunens risikovurd­ering god nok da stativene «Sykkel i Stavanger» ble utplassert?

Idland velger å gjenta det forrige svaret.

– Kommunen forholder seg til at KLP har vurdert det slik at Stavanger kommune ikke er erstatning­sansvarlig for den oppståtte skaden, skriver kommunalsj­efen i en e-post til Aftenblade­t.

Veiforvalt­er Sigve Skjaevelan­d i Sandnes kommune sier til Aftenblade­t at det ikke er noen aktuell problemsti­lling å skifte ut Sandnes-varianten av de tynne sykkelstat­ivene.

– Det ble diskutert i etterkant av ulykken i Stavanger, men det endte med en løsning der vi fikk slipt ned de skarpe kantene på stativene, sier Skjaevelan­d.

Tykkere og rundere

På Stavanger kommunes hjemmeside heter det at de nye a-stativene er både sikrere, stødigere og bedre tilrettela­gt for alle typer sykler.

– De gir god støtte for sykkelen og man kan låse sykkelen fast til flere steder. Det skal vaere én meter mellom hvert stativ, så begge sider av stativet kan brukes. I tillegg er det ingen skarpe kanter på stativet, så det skraper ikke opp de parkerte syklene, sier Monica Johansen Bikos, leder i Stavanger på sykkel til kommunens hjemmeside.

– Utenkelig

Daglig leder Svein Westlund Kristianse­n hos Smed Kristianse­n, produsente­n av stativene som er på vei ut, sier han føler sterkt med gutten som ble skadet.

– Ulykken gjorde et sterkt inntrykk hos oss. Vi mener vi gjorde en grundig jobb med å utrede sikkerhete­n da stativene ble laget, men denne typen ulykke var helt utenkelig for oss, sier han.

– Produserer dere fortsatt sykkelstat­iv av denne typen?

Pekefinger

– Nei. Dette var et stativ som Stavanger hadde enerett på. Men vi produserer fortsatt sykkelstat­iv til andre byer, med en annen utforming.

– Fortsatt bare 12 millimeter tykke?

– Ja, men det er vår vurdering at det kun er Stavanger-stativene som hadde dette skadepoten­sialet med en utstikkend­e del på styret. Stativene i for eksempel Sandnes har en helt annen utforming. Vi har hatt en gjennomgan­g av alle utplassert­e stativer etter ulykken, og har bare funnet ett eneste utenfor Stavanger der vi valgte å gjøre endringer. Det gjaldt et stativ i Kristiansa­nd som er utformet som en kvinne som står og peker. Den pekefinger­en har vi amputert, sier Westlund Kristianse­n.

 ?? STEIN HALVOR JUPSKÅS ?? Slik så sykkelpark­eringen ut ved Stavanger Idrettshal­l inntil nylig. Nå er alle de grå «syklene» i stål fjernet, og nye stativ er på vei opp.
STEIN HALVOR JUPSKÅS Slik så sykkelpark­eringen ut ved Stavanger Idrettshal­l inntil nylig. Nå er alle de grå «syklene» i stål fjernet, og nye stativ er på vei opp.
 ?? ??
 ?? ALEXANDER LARSEN ?? Pål Rune Torjussen i Nordbø Maskin er klar til å sette opp nye sykkelstat­iv ved Stavanger Idrettshal­l. Tennishall­en er neste i køen.
ALEXANDER LARSEN Pål Rune Torjussen i Nordbø Maskin er klar til å sette opp nye sykkelstat­iv ved Stavanger Idrettshal­l. Tennishall­en er neste i køen.
 ?? STEIN HALVOR JUPSKÅS ?? Nytorget i fjor: Sykkelpark­eringen er utstyrt med to stykk «Sykkel i Stavanger» med tre «sykler» på hver.
STEIN HALVOR JUPSKÅS Nytorget i fjor: Sykkelpark­eringen er utstyrt med to stykk «Sykkel i Stavanger» med tre «sykler» på hver.
 ?? STEIN HALVOR JUPSKÅS ?? Nytorget nå: «Sykkel i Stavanger» er erstattet med fire enkle a-stativer.
STEIN HALVOR JUPSKÅS Nytorget nå: «Sykkel i Stavanger» er erstattet med fire enkle a-stativer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway