Stavanger Aftenblad

Nye elsparkesy­kler skal varsle om ulovlig kjøring

STAVANGER: Fremover vil Ryde gradvis bytte ut gamle sparkesykl­er med nye og tryggere elsparkesy­kler. Stavanger er første by i Norge som får disse kjøretøyen­e.

- Ida Marie Larsen Korsen ida.marie.larsen.korsen@aftenblade­t.no Andreas Askildsen andreas.askildsen@aftenblade­t.no

– Det er premiere i Norge nå, og Stavanger er det første stedet som får de nye syklene, sier city manager Andreas Moxnes i Ryde Technology.

Den norske elsparkesy­kkellevera­ndøren Ryde har nettopp lansert nye sparkesykl­er, som skal vaere både tryggere for brukere og mer robuste. De har allerede begynt å gradvis bytte ut de gamle modellene med den nye, og Stavanger blir den aller første byen i Norge som får kjøre dem. Ifølge Moxnes er det flere grunner til dette.

– Det er helårsseso­ng her, Stavanger og Bergen er de eneste stedene vi har syklene ut hele året. Markedet har også vaert utrolig bra det siste året, og Stavanger har virkelig vist seg å vaere en by med et stort behov for elsparkesy­kler, sier Moxnes.

Det er kun Stavanger i distriktet som får de nye syklene fra Ryde, i første omgang.

Nye sikkerhets­tiltak

Ryde har innført en rekke sikkerhets­tiltak på de nye sparkesykl­ene. Blant annet er de nye sparkesykl­ene er utstyrt med blinklys, som også lager lyd for å indikere at blinklyset er på. En tredjedel av syklene har også hjelmer. Men det er ett sikkerhets­tiltak som skiller seg ut:

– På sykkelen har vi nå en tandemsens­or, som kan oppdage når det står to stykker på samme sykkel, sier Moxnes.

Det er to sensorer i den nye sykkelen som avgjør om den brukes til tandemkjør­ing. Hvis en av disse sensorene skulle slå ut, så er tanken at sykkelen vil pipe og indikere at man skal kjøre til siden. Dersom det ikke gjøres, vil sykkelen sakte senke farten etter en viss tid.

– Når man har stoppet, vil man måtte bekrefte at man kun er én person, og hvis man bekrefter dette skal man kunne fortsette turen som normalt, sier Moxnes.

Tandemsens­oren er ikke aktivert i Stavanger enda, men ifølge Moxnes er planen å aktivere denne snart.

– Ønskes velkommen

Aleksander Naley, politibetj­ent ved trafikk- og sjøseksjon­en ved Stavanger politistas­jon, har de siste årene stanset mange sparkesykl­er der det har vaert både to og tre personer på samme sykkel. Han ønsker tiltaket fra Ryde velkommen.

– Alt som er med og bidrar positivt for trafikksik­kerheten er noe vi ønsker velkommen, sier Naley.

Politiet ser oftere at det er flere som kjører samme elsparkesy­kkel når det er utleiesykl­er som er i bruk.

– Vi ser oftere at det er to på utleiespar­kesykler enn på privateide sparkesykl­er. Faste brukere med egen elsparkesy­kkel har nok en større forståelse av regelverke­t som er knyttet til dette, sier Naley.

Gebyrer som svir

Det er nemlig ulovlig å ha med seg passasjere­r på elsparkesy­kkel.

– Det er to risikoer knyttet til dette. For det første vil det vaere større krefter i sving når det smeller. Er man to på sykkelen vil det vaere en større masse og større kraft som for eksempel treffer en fotgjenger. En annen ting er balanse. Er det to eller tre personer på én sykkel, vil de ikke alltid vaere helt synkrone i balansen. Dette påvirker kjøreegens­kapene negativt, påpeker Naley.

Og konsekvens­en dersom man blir stanset av politiet med passasjere­r på elsparkesy­kkelen?

– Gebyrsatse­n for å vaere to på elsparkesy­kkel er 3000 kroner, sier Naley.

Et synkende problem

I Stavanger er det Ryde, Voi og Tier som har sparkesykl­er i gatene. Hver av leverandør­ene har lov til å ha inntil 250 sparkesykl­er utplassert i byen, etter avtale med Stavanger kommune.

Voi har testet ut tandemsens­or på sin nyeste modell i ett år, også i Stavanger, og de merker at problemet med tandemkjør­ing reduseres.

– De sensorene er ganske så presise, og vi naermer oss og få løst problemet, men det vil alltid vaere noen som hiver seg på to og to på en sykkel. Hvis du gjør det vil du først få en advarsel, men hvis du gjentatte ganger gjør det blir du kastet ut av systemet i en periode. Vi legger til rette for at brukerne skal følge norsk lov, sier talsperson for Voi, Øystein Sundelin.

Sundelin legger til at de ser faerre som er to på syklene, sannsynlig­vis på grunn av boten du må betale dersom du blir tatt.

Med de nye syklene vil Ryde og Tier vaere de eneste sparkesykl­ene i Stavanger med hjelmtilbu­d. Sundelin har et klart svar på hvorfor Voi har valgt å ikke tilby hjelm til brukere.

– Vi har mulighet til å sette på hjelm, men erfaringen­e våre viser at brukerne ikke bruker det. Sannsynlig­vis på grunn av hygiene. Vi tror på andre sikkerhets­tiltak fremfor hjelm, men hvis du har egen hjelm med deg, er det best, sier Sundelin.

 ?? ??
 ?? ALEXANDER LARSEN ?? Omtrent en tredjedel av de nye syklene har hjelmfeste med egen hjelm til brukere.
ALEXANDER LARSEN Omtrent en tredjedel av de nye syklene har hjelmfeste med egen hjelm til brukere.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway