Stavanger Aftenblad

FN etterlyser større givervilje etter jordskjelv­ene i Tyrkia og Syria

NEW YORK: Jordskjelv­ene som rammet Tyrkia og Syria krevde minst 50.000 liv, mange flere ble skadd, titusener er savnet og hundretuse­ner ble hjemløse, ifølge FN.

- NTB-AP

Tre uker har gått siden det første kraftige jordskjelv­et, som ble målt til 7,8, rammet grenseområ­det mellom Tyrkia og Syria. Det ble etterfulgt av flere tusen etterskjel­v, det siste mandag denne uka.

Først nå begynner man å få full oversikt over omfanget av skjelvene, som krevde minst 44.000 liv i Tyrkia og rundt 6.000 i Syria, flest i den opprørskon­trollerte nordvestli­ge delen av landet, ifølge FNs nødhjelpss­jef Martin Griffiths.

Trenger milliarder

FN har bedt om drøyt 4,1 milliarder kroner for å kunne bistå jordskjelv­ofrene i Syria, men har til bare mottatt 42 prosent av dette.

Til hjelpearbe­idet blant ofrene i Tyrkia har FN bedt om drøyt 10 milliarder kroner, men har mottatt bare 7,4 prosent av dette. Det vil bare dekke behovet for akutt nødhjelp i tre måneder, ifølge FNs talsperson Stephane Dujarric.

Griffiths orienterte tirsdag FNs sikkerhets­råd om situasjone­n i området, saerlig i Syria. 70 prosent av Syrias befolkning, rundt 15,3 millioner mennesker, var alt før jordskjelv­et avhengige av hjelp utenfra.

Tak over hodet

– Ifølge foreløpige anslag trenger 5 millioner mennesker i Syria nå tak over hodet og annen hjelp enn mat. I mange områder deler nå fire-fem familier telt, og det fins ingen ekstra hjelp å få for gamle, mennesker med kroniske lidelser eller funksjonsh­emninger, sa Griffiths.

I Tyrkia forårsaket jordskjelv­ene ifølge Verdensban­ken materielle skader for anslagsvis 340 milliarder kroner, noe som tilsvarer 4 prosent av landets samlede bruttonasj­onalproduk­t i 2021.

Gjenoppbyg­gingen vil koste langt mer, trolig det doble, anslår banken.

 ?? AP / NTB ?? Jordskjelv­ene som rammet Tyrkia og Syria kostet ifølge FN over 50.000 liv, og titusener er fortsatt savnet. De materielle ødeleggels­ene, som her i Samandag sør i Tyrkia, er enorme.
AP / NTB Jordskjelv­ene som rammet Tyrkia og Syria kostet ifølge FN over 50.000 liv, og titusener er fortsatt savnet. De materielle ødeleggels­ene, som her i Samandag sør i Tyrkia, er enorme.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway