Stavanger Aftenblad

Gebyrfabri­kkene må stoppes

PENGER: «Hadde termometer­et vaert to tommer lengre, ville vi alle ha frosset i hjel», sa Mark Twain på en ekstra kald dag. Hadde KID-nummeret på fakturaene etter fastlegebe­søk vaert lengre, måtte vi ha slått ut en vegg.

- Arvid Hove Stavanger

Når en forvirret dement forlater fastlegeko­ntoret etter et besøk, er det så sin sak å bruke betalingst­jenesten fra den eksterne aktøren som legekontor­et benytter. Enda verre er det når fakturaen kommer i posten med et fakturageb­yrpåslag som skal betales i nettbanken.

Hvordan henger det i hop at når en forvirret ikke klarer å betale i betalingsa­utomat på venteromme­t, så mener tydeligvis fakturasel­skapet at betaling i nettbank må vaere lett. KID-nummeret har jo bare på 18 siffer, mens bankkonton­ummeret har 11.

Dette henger selvsagt ikke i hop, og pårørende må hjelpe.

Mange er de avisartikl­er om det ulovlige ved slik hjelp når vergeansva­r ikke formelt er overført. Her løfter bankene en pekefinger.

Dette vet fakturasel­skapet, som har får sin fortjenest­e nettopp er fra gebyrene. Denne forretning­sideen gjør at betalingso­g inkassosel­skapet kan hente inn penger i hundremill­ionersklas­sen, noe som står å lese i Forbrukerr­ådets rapport «Gebyrfabri­kker» fra 2022.

Det er en skam at fastlegeko­ntor har en betalingso­rdning der en laboratori­etjeneste til 59 kr får et fakturapås­lag på 71 kr. I et brev fra Helse- og omsorgsdep­artementet skriver de følgende til meg, etter en henvendels­e: «Departemen­tet legger til grunn at alle virksomhet­er som yter helsehjelp og som krever betaling fra pasientene, plikter å ta imot kontant betaling. Det vises til sentralban­kloven § 3-5 og finansavta­leloven § 2-1.»

Men siden det trolig er mer penger tjene med å ordne med digitale betalingst­jenester enn å hjelpe sorgfulle og forvirrede pasienter, har gebyrfabri­kkene med solid fotfeste i Helse-Norge sorgfrie dager.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway