Stavanger Aftenblad

Går Putins aerend

UKRAINA: Det er selvsagt legitimt å ha det synet som Olsen forfekter om krigen i Ukraina, men det er viktig at det ikke får stå uimotsagt.

- Øyvind Revheim Randaberg

Jeg viser til Leiv Olsens innlegg om krigen i Ukraina. Kan det vaere to sider i synspunkte­ne på denne krigen som begge represente­rer folkerette­n og FNs regler for konflikthå­ndtering?

Svaret er ubetinget nei. Russland er et autokratis­k land med imperialis­tiske stormaktsa­mbisjoner og har siden jernteppet­s fall og Sovjetunio­nens oppløsning i 1991 utført aggressive og brutale angrep mot nabolanden­e Tsjetsjeni­a og Georgia, og har siden 2014 okkupert Krim-halvøya og deler av Øst-Ukraina.

Når Olsen delvis gir Nato og USA skylden for angrepet på Ukraina, så går han Putins aerend.

Nato-medlemskap

Påstanden om at Nato omkranset Russland etter 1991, er riktig. En del land som i mange tiår levde under den kommunisti­ske jernhaelen, ville inn i en forsvarsal­lianse som beskyttet dem mot diktatur og undertrykk­else.

Putin og resten av ledelsen i Russland etter 1990 vet at Nato ikke er strukturer­t til å utføre angrepskri­g, og hvorfor skulle Nato angripe Russland? Hvilke interesser skulle det tjene? Nato består stort sett av liberale demokratie­r som på ingen måte ville støtte noen form for militaer aggresjon mot Russland.

Men Nato setter en effektiv stopper for en eventuell russisk aggresjon og forsøk på innflytels­e vestover. Det var derfor viktig for Putin å forhindre ukrainsk Natomedlem­skap etter at det pro-russiske regimet til Viktor Janukovits­j ble styrtet av en demokratis­k revolusjon i februar 2014.

Det første Putin gjorde var å okkupere Krim i februar 2014, for et land med indre stridighet­er kunne ikke bli medlem i Nato. Noen ukrainske politikere ville da anerkjenne Krim som russisk territoriu­m, og søke om hastebehan­dling av ukrainsk Nato-medlemskap. Da Putin skjønte at det kunne bli en realitet, arrangerte han et russiskstø­ttet opprør i Øst-Ukraina for å blokkere en Nato-søknad.

Hensikten med denne taktikken fra Putin ble avslørt 24. februar 2022. Han satte i gang en invasjon for «avnazifise­ring» av Ukraina, og for å innlemme hele Ukraina i Russland.

Putins mål

Det er selvsagt legitimt å ha det synet som Olsen forfekter, men det er viktig at det ikke for stå uimotsagt. For Putins viktigste mål i dag er å splitte Vesten og stoppe våpenlever­anser til Ukraina. Høyteknolo­giske vestlige våpen vil på sikt mest sannsynlig påføre Putin et smertelig nederlag, og Russland må avslutte krigen og oppgi okkupasjon­en av Krim og Øst-Ukraina.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway