Stavanger Aftenblad

Det hendte

-

2. mars

Navnedag Erna og Ernst

986 Ludvig V blir frankernes konge.

1121 Dirk VI blir greve av Holland.

1127 Mordet på Karl den gode, greve av Flandern.

1458 Hussitten Georg van Podiebrad blir valgt til konge av Böhmen.

1498 Vasco da Gamas flåte besøker Mosambikøy­a.

1657 Storbranne­n i Meireki ødelegger 60-70% av den japanske hovedstade­n Edo, og dreper anslagsvis 100.000 mennesker.

1799 Kongressen standardis­erer amerikansk­e vekter og mål.

1807 Den amerikansk­e kongressen forbyr slavehande­l i USA, med virkning fra 1. januar 1808.

1817 1. evangelisk­e kirkebygni­ng innviet, New Berlin, Pennsylvan­ia.

1819 USA vedtok sin 1. immigrasjo­nslov.

1836 Republikke­n Texas ble uavhengig fra Mexico.

1837 Nasjonalga­lleriet ble stiftet.

1865 Den britiske avisen Morning Chronicle blir utgitt. 1882 Dronning Victoria unnslipper så vidt attentatet da Roderick Maclean skyter på henne mens han går om bord på et tog i Windsor.

1894 Den første elektriske sporvei i Norden ble åpnet av Kristiania Elektriske Sporvei. 1903 Martha Washington Hotel, kun for kvinner, åpner i NYC.

1906 Norges første Blå Korsforeni­ng ble stiftet i Kristiania.

1940 Sovjetiske haerer erobrer Tuppuraøya i Finland.

1941 Tyskland invaderte Romania.

1943 17 personer fra NKPs sentralsty­re ble skutt på Trandum.

1945 US 8th Air Force bomber

Dresden.

1946 Ho Chi Minh valgt til president i Nord-Vietnam. 1956 Lov om syketrygd for alle ble vedtatt.

1964 Femkronemy­ntene ble satt i omløp. De erstattet femkronese­dlene.

1964 Beatles begynner å filme «A Hard Day's Night», George Harrison møter fremtidig kone Pattie Boyd.

1965 I Vietnam USA innledet amerikaner­ne regulaere krigshandl­inger. Trakk seg ut 1973. 1965 En av de mest populaere musikalske filmene gjennom tidene, «The Sound of Music», med Julie Andrews og Christophe­r Plummer, premiere (Academy Awards Best Picture – 1966).

1970 Rhodesia, nå Zimbabwe, ble formelt republikk og brøt dermed de siste bånd med Storbritan­nia.

1971 statsminis­ter Per Borten leverte sin avskjedssø­knad etter feilaktige påstander om at han har lekket konfidensi­ell informasjo­n om Norge i forhandlin­gene om EF-medlemskap. Trygve Bratteli overtar som statsminis­ter 17. mars. 1978 NRK vedtok å opprette P2.

1983 Compact Disc-innspillin­ger utviklet av Phillips & Sony introduser­t.

1983 Sovjetunio­nen utfører underjordi­sk atomprøves­prengning.

1984 Iran-offensiven mot Irak mislykkes.

1989 12 europeiske land enige om å forby klorfluork­arbonprodu­ksjon innen 2000.

2020 Russlands president Vladimir Putin foreslår grunnlovse­ndring som forbyr homofilt ekteskap.

2020 Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier Tyrkia ikke lenger kan håndheve 2016-avtalen med EU for å stoppe innvandrer­e som kommer inn i Europa, advarer millioner kan prøve.

 ?? UKJENT ?? En av de mest populaere musikalske filmene gjennom tidene, «The Sound of Music», med blant annet Julie Andrews, hadde premiere på denne dag i 1965.
UKJENT En av de mest populaere musikalske filmene gjennom tidene, «The Sound of Music», med blant annet Julie Andrews, hadde premiere på denne dag i 1965.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway