Stavanger Aftenblad

Torstein Gilje er død

-

MINNEORD: Torstein Gilje døde 14. februar. Torstein Gilje var født 5. januar 1930. Han var en kjent og aktet person i Rogaland og på Sørlandet. Han vokste opp på Våland og ble da krigen kom evakuert til Håland i Frafjord der han opplevde luftkamper og kamper i Gloppedale­n og Dirdal. Senere, etter gymnaset, med hyre på s/s Kongsborg, opplevde han et krigsherje­t Europa, men også India og arabiske land. Dette sto i slående kontrast til hjemmet i Stavanger med mye sang og musikk, der sangglad som han alt da var, alt som niåring ble medlem av Domkoret.

Etter gymnaset i Stavanger valgte Torstein Kristiansa­nd laererskol­e og stilling som lektor ved Stavanger laererskol­e, etter en tid ved Johannes skole. Han var tidlig ute med også å ta tilleggsut­danning i musikktera­pi, mens laererkona Kristine, født Gauslaa, spesialise­rte seg på døvepedago­gikk og etter hvert ble rektor ved Døveskolen i Stavanger. Deres kjaerlighe­t til hverandre varte livet ut og de fikk tre barn og fire barnebarn.

Torstein og Kristine hadde mange felles interesser. De engasjerte seg i menighetsl­ivet i St. Johannes menighet, der Torstein var leder for komiteer for bygging av nytt menighetss­enter og nytt orgel og redaktør av menighetsb­ladet. Alt tidlig i livet startet han orkester, en sped begynnelse til Stavanger kulturskol­e, og stilte som dirigent for dette med konsert i Atlantic Hall.

Han var fast musikkanme­lder i Stavanger Aftenblad i 22 år. På Sørlandet var han leder for Gabriel Scott Selskabet i 6 år og gjorde sammen med Kristine mye for å fremme interessen for Scotts litteratur og filosofi.

I ferier og enda mer som pensjonist­er, dro de så ofte de kunne, gjerne med hele storfamili­en, til feriehuset sitt og båtlivet på Flesi ved Lillesand. Tre uker før han fikk slag svømte Torstein i svømmehall­en på Tjensvoll.

Det er en aktiv og humørfylt mann og et godt og vennlig medmennesk­e med et vinnende vesen og en sunn kristen tro som nå har lagt inn årene.

Thor Einar Hanisch

 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway